Kolejny odnowiony nagrobek

Gmina Kalwaria Zebrzydowska systematycznie odnawia kapliczki jakie znajdują się na jej terenie. Końcem zeszłego roku zakończyły się prace związane z odnowieniem kapliczki będącej nagrobkiem, który znajduje się na terenie cmentarza parafialnego w Przytkowicach. Wartość prac konserwatorskich wyniosła 31,5 tys.. Gmina pozyskała na ten cel dotację 12 tys. zł w ramach programu Małopolska Pamięta.


Nagrobek jest wykonany na planie kwadratu, filarowy, profilowany, złożony z trzech stopni: cokołu, na którym znajdują się płaskorzeźby wraz z inskrypcją: Jan Susek i Elżbieta Żona proszą o 3 pacierze za dusze zmarłe dnia 11 maja R.P. 1878. Postument wieńczy profilowany gzyms zakończony małym, profilowanym cokolikiem, na którym w przeszłości była umieszczona rzeźba lub krzyż z kamienia. Górna część dodatkowo zabezpieczona jest metalowym daszkiem, krytym blachą.

Niestety nie zachowały się żadne pisemne informacje o okolicznościach powstania odnowionego nagrobka. Z ustnych przekazów wiadomo, iż stanowi on świadectwo pamięci o rodzinie Susków, która zapisała się w historii wsi Przytkowice jako mecenasi sztuki. Rodzina w szczególny sposób dbała o zachowanie tradycji wsi, historii oraz dzieł sztuki ludowej. Mieszkańcy wsi żywią ogromny sentyment do rodziny i hołdują jej pamięć. Jednym z członków rodziny Susków był Jan, znany rzeźbiarz ludowy. Być może jego autorstwa są rzeźby w kościele parafialnym w Przytkowicach, pierwotnie wykonane do starego drewnianego kościółka w tej miejscowości, obecnie przeniesionego do Skawinek.

W ramach prac nagrobek oczyszczono, uzupełniono ubytki naturalnym kamieniem, wykonano nowe poszycie daszku z blachy miedzianej. W zwieńczeniu nagrobka wykonano nową kamienną rzeźbę. Powstała też nowa stopa fundamentowa wraz z izolacją poziomą i pionową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *