Dworzec w Chełmku ponownie służy pasażerom

Budynek dworca kolejowego w Chełmku został po gruntownym remoncie otwarty dla podróżnych korzystających z kolei. Otwarty jest codziennie od 6:00 do 21:00. Obok budynku oddano do użytku parking typu „parkuj i jedź” z 23 miejscami postojowymi oraz wiatę „Bike&Ride” z 15 miejscami na rowery.


Budynek stacji ma prawie 170 lat, otwarto go uroczyście 1 marca 1856 r. W tym dniu pierwszy pociąg przejechał nowo otwartą Cesarsko-Królewską Uprzywilejowaną Koleją Północną Cesarza Ferdynanda, jedną z najstarszych dróg żelaznych w Polsce. Nową linią pociągi jeździły z Krakowa do Wiednia 15 godzin. Na początku były to dwa składy dziennie. Powodem powstania linii był fakt, że wcześniej pociągi z Wiednia do Krakowa musiały jeździć przez tereny Prus, co wydłużało czas przejazdu i narażało pasażerów na uciążliwe kontrole celne.

Przywrócenie budynkowi jego pierwotnej funkcji związanej z obsługą ruchu pasażerskiego na kolei przyświecało od wielu lat burmistrzowi Chełmka Andrzejowi Saternusowi. Przełom nastąpił w 2015 roku, kiedy to PKP przekazały nieodpłatnie na rzecz gminy Chełmek budynek dworca wraz z przyległym terenem. Niezwłocznie po tym gmina przystąpiła do wykonania dokumentacji projektowej dla tego budynku i jego otoczenia. W 2019 r. na realizację projektu pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koszt inwestycji to ponad 4 mln zł, z czego połowa pochodzi z funduszy europejskich oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaś połowa z budżetu gminy Chełmek.