Budżet Powiatu na 2024 rok

Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwaliła budżet Powiatu Oświęcimskiego na 2024 r. Mimo niepewności związanych z sytuacją międzynarodową, zmianami w krajowych przepisach finansowych i toczoną kampanią wyborczą, powiatowy plan finansowy na rok bieżący charakteryzuje się dużymi wydatkami na inwestycje drogowe i w szkolnictwie.


– Ten budżet był projektowany w warunkach dużej niepewności – powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński na sesji w dn. 20 grudnia ub.r. opisując atmosferę towarzyszącą tworzeniu projektu budżetu na 2024 rok.
Wymieniając czynniki, które pogłębiły ten stan włodarz przytoczył skutki pandemii, wojny na Ukrainie oraz chaotycznych zmian przepisów w krajowych finansach (tzw. Polski Ład, zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zmiany w ustawie o finansach publicznych.
Nie bez znaczenia była także toczona już od sierpnia kampania wyborcza i przez to skrócony okres aktywności parlamentu.

Dochody Powiatu Oświęcimskiego zaplanowano na poziomie 285,2 mln zł. Wydatki będą o przeszło 12 mln zł wyższe. Deficyt zostanie pokryty poprzez emisję obligacji i niewykorzystane środki z roku 2023.
– Po stronie wydatkowej najważniejszym przy konstruowaniu budżetu było zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostek Powiatu w taki sposób, by mogły prawidłowo realizować swoje zadania – podkreślił starosta.

Wydatki majątkowe wyniosą 53 mln zł, w tym na inwestycje drogowe zaplanowano 34 mln zł. Gros środków stanowią wydatki na infrastrukturę oświatową, w tym 15 mln zł na główne zadanie, czyli dokończenie przebudowy i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (na zdjęciu) wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt edukacyjny i rehabilitacyjny (łączne koszty tej kluczowej inwestycji złożonej z trzech etapów sięgają 72 mln zł).
Kontynuowane będą zadania drogowe (m.in. ul. Wysokie Brzegi i Szpitalna w Oświęcimiu, ul. Centralna w Łowiczkach, ul. Gorzowska w Gorzowie), realizowane nowe, m.in. ul. Karolina w Osieku. Zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju prowadzoną przez obecny Zarząd Powiatu w Oświęcimiu, inwestycje drogowe były, są i będą wykonywane na terenie całego powiatu – zarówno w głównych ośrodkach miejskich, jak i w sołectwach.

W budżecie Powiatu na 2024 r. zabezpieczono niezbędne środki na świadczenia i wynagrodzenia, m.in. na rzecz osób fizycznych, wydatki na stypendia, staże zawodowe dla uczniów, programy służące zwiększeniu poziomu cyberbezpieczeństwa. Na wsparcie Powiatu mogą liczyć Policja i Straż Pożarna.

Projekt budżetu Powiatu Oświęcimskiego na rok 2024 poparła rządząca koalicja KO.Nowoczesna KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe. Radni PiS wstrzymali się od głosu.