Granty FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski rozdane

Wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska wręczyli 19 czerwca młodym organizacjom i grupom nieformalnym dyplomy potwierdzające otrzymanie grantów na realizację projektów w ramach Lokalnego Programu Grantowego FIO Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski i Gmina Kęty. Włodarze Powiatu złożyli serdeczne gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu.

– To już 4. edycja programu grantowego naszego powiatu, który cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców gmin – w tym roku do naszego projektu dołączyła Gmina Kęty dając tym samym większą szansę wsparcia grupom ze swojego terenu – informuje wicestarosta. – Realizacja projektu na terenie powiatu oświęcimskiego daje możliwość poznania się wszystkim mieszkańcom poszczególnych gmin w naszym powiecie – zaznacza Teresa Jankowska, jednocześnie życząc satysfakcji z możliwości realizacji własnych pomysłów i radości odbiorców, dla których dedykowane będą wydarzenia.

Powiat Oświęcimski jest jedynym samorządem powiatowym w naszym województwie realizującym ten innowacyjny sposób wspierania inicjatyw mieszkańców.

– Dzięki niemu niesformalizowane grupy znajomych mogą otrzymać wsparcie finansowe i organizacyjne przy realizacji pomysłów kierowanych do najbliższego otoczenia i poprawiających jakość życia wspólnoty mieszkańców – podkreśla Dorota Kobylec, animatorka i koordynatorka programu.
W tegorocznym konkursie dotacje otrzymało 11 grup i organizacji.