Nowy rozdział Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

1 sierpnia br. nowym współprowadzącym Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej zostało Województwo Małopolskie. Stosowną umowę podpisali 27 lipca w placówce przy ul. Kolbego włodarze Województwa Małopolskiego i Powiatu Oświęcimskiego – marszałek Witold Kozłowski i starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński oraz członkini zarządu województwa Iwona Gibas i wicestarosta Paweł Kobielusz.


Na mocy porozumienia, Powiat Oświęcimski przekazał na rzecz Województwa Małopolskiego współprowadzenie Muzeum Pamięci. Nie zmieni się drugi współprowadzący, czyli Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przyjęcie MPMZO do rodziny instytucji kultury prowadzonych przez Urząd Marszałkowski ma podnieść jego rangę, zwiększyć promocję w regionie, Polsce i zagranicą. Ponadto umożliwić większe finansowanie działalności oświęcimskiej placówki. Obecni na uroczystości byli liczni goście. Głos zabrała m.in. była premier, europosłanka Beata Szydło.
Starosta Andrzej Skrzypiński powiedział, że rozmowy dotyczące przekazania powiatowej instytucji kultury samorządowi wojewódzkiemu zainicjował marszałek Witold Kozłowski.
– Ten proces trwał kilka miesięcy, a rozmowy nie zawsze były łatwe. Ważąc wszystkie za i przeciw, Zarząd Powiatu jaki i Rada Powiatu w Oświęcimiu podjęły decyzję, iż dla rozwoju placówki, biorąc pod uwagę doświadczenie Zarządu i Urzędu Marszałkowskiego w prowadzeniu instytucji kultury, będzie korzystniej, że to Województwo zajmie się dalszym prowadzeniem Muzeum Pamięci – podkreślił starosta, dziękując wszystkim zaangażowanym w dokończenie tego niełatwego procesu.
Starosta Andrzej Skrzypiński wspomniał o swoim poprzedniku, śp. Marcinie Niedzieli, który do ostatnich dni nadzorował prace związane z rozpoczęciem działalności Muzeum Pamięci w obecnej siedzibie. – Ta placówka była Jego oczkiem w głowie. Marcina z nami już nie ma, ale jest tu Jego żona, Dorota Niedziela – powiedział obecny starosta, zapraszając do zabrania głosu posłankę Ziemi Oświęcimskiej.
– Serce się ściska, bo to Muzeum rzeczywiście było Jego oczkiem w głowie. Bardzo się cieszę, że instytucje, które mają większe możliwości finansowe mogą współprowadzić ten piękny obiekt. Mąż zawsze mówił, że Muzeum powinno żyć, powinno być dla ludzi, którzy przychodząc tutaj przeżywają to wszystko, nie są tylko otoczeni eksponatami, lecz czynnie uczestniczą w tej historii, która tu się wydarzyła. Ten obiekt to wyjątkowa rzecz, ponieważ jest placówką na europejskim poziomie. Mój mąż chciał, by była połączeniem historii i nowoczesności – powiedziała Dorota Niedziela, apelując na koniec do nowego współprowadzącego Muzeum, by ta historia i pamięć, także o Jej mężu, pozostała wolna od zakłamania i od niepotrzebnego pomijania.
Marszałek Witold Kozłowski szczególne podziękowania skierował do starosty Andrzeja Skrzypińskiego. – To z Panem Starostą udaje się realizować ten duży, wielowątkowy projekt. To dowód na to, że pomimo ogromnych podziałów, które przenoszą się na całą strukturę społeczną, potrafiliśmy wypracować między Urzędem Marszałkowskim a Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu taki projekt, w którym trudno znaleźć miejsce, w którym ktoś traci. To nie tylko przejęcie Muzeum Pamięci, ale także wsparcie finansowe udzielone Powiatowi przez Województwo w dokończeniu budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu – powiedział Witold Kozłowski.
Muzeum będzie 24 instytucją kultury Województwa Małopolskiego.