Osiek: Podwójny jubileusz

W sobotę 30 września w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Osieku uroczyście świętowano podwójny jubileusz: 105-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku i 40-lecie Chóru Osieczanie.


Koło Gospodyń Wiejskich w Osieku już powstało w roku 1918. Od tego czasu nieustannie dba o tradycje ludowe i przekazuje je kolejnym pokoleniom.
Z kolei chór „Osieczanie” powstał w 1983 roku z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich. Zespół kontynuuje tradycje śpiewu chóralnego w Osieku, który istniał jeszcze przed II wojną światową. W 2008 roku zespół obchodził jubileusz 25-lecia. Z tej okazji został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”. Od 2010 roku dyrygentem chóru jest Andrzej Luranc.

Repertuar chóru jest bardzo różnorodny. Są w nim piosenki ludowe z różnych regionów Polski, pieśni religijne, a także okolicznościowe przyśpiewki. Chór aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym gminy Osiek. Uświetnia większość wiejskich i gminnych imprez takich jak: gminne obchody Święta Kultury, Dni Osieka, spotkania opłatkowe dla seniorów, odpusty, święta kościelne, dożynki, spotkania rocznicowe, koncerty kolęd.

Podczas uroczystych obchodów Iwona Gibas wręczyła Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego Złoty Medal Polonia Minor dla Koła Gospodyń Wiejskich w Osieku i Brązowy Medal Polonia Minor dla Chóru Osieczanie.