Lepsza diagnostyka i skuteczniejsze leczenie

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego zakupił nowe urządzenie do diagnostyki pacjentów. To cyfrowy aparat RTG. Urządzenie jest już w Przychodni nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury. Czeka jeszcze na dopuszczenie do eksploatacji. Nowoczesny rentgen daje lepszą diagnostykę i większe możliwości skutecznego leczenia.


Koszt inwestycji sięga miliona zł i został pokryty ze środków własnych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego. Nowy sprzęt zastąpił dotychczasowy aparat, który był wykorzystywany do celów diagnostycznych od 2006 roku. – Nie jest zepsuty, ale dobiegł już czas jego myśli technicznej. Nowy aparat podnosi te zdolności techniczne do obecnie obowiązujących. Jest to aparat cyfrowy o znacznie większej rozdzielczości – wyjaśnia dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Wojciech Wokulski.

Trwają ostatnie prace związane z uzyskaniem pozwolenia na uruchomienie sprzętu. ZLA czeka na decyzję Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Jak szacuje dyrektor Wokulski pracownia rentgenowska ruszy ponownie w okresie najbliższego miesiąca. Do tego czasu pacjenci kierowani przez lekarzy miejskich na diagnostykę korzystają z pracowni RTG w szpitalu powiatowym.