Połączy Stare Miasto z osiedlem Chemików

Prace przy budowie nowej drogi – ulicy Krasińskiego są już mocno zaawansowane. Zakończenie I etapu inwestycji przewidziano na połowę przyszłego roku, a jego koszt sięga blisko 7 mln zł, z czego ponad 4,7 mln zł to pieniądze zewnętrzne.


Stare Miasto zyska drogę alternatywną do mocno obciążonej ruchem samochodowym ulicy Dąbrowskiego. Powstaną też nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową. Droga pobiegnie nowym śladem przecinając ulice: Chopina, Wysokie Brzegi i Szpitalną. Niebawem w tym rejonie ruszy też przebudowa dróg powiatowych – ulicy Wysokie Brzegi wraz z fragmentem ulicy Szpitalnej. – Obok remontów i modernizacji istniejących już dróg budujemy też nowe drogi. Ulica Krasińskiego połączy Stare Miasto z osiedlem Chemików i będzie to równoległa droga do ul. Dąbrowskiego. Poprawiamy układ komunikacyjny miasta, otwieramy też nowe tereny, które dają różne możliwości zabudowy. Miasto posiada w tym rejonie kilka hektarów gruntów i liczymy, że w jakiejś perspektywie będzie można realizować tutaj przedsięwzięcia mieszkaniowe. Dobrze się też składa, że powiat podjął decyzję o modernizacji ulicy Wysokie Brzegi, od szpitala do ul. Szpitalnej, która jest w fatalnym stanie i wymaga pilnej naprawy. Miasto wspiera finansowo tę inwestycję – podkreśla Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia

W ramach I etapu budowy ul. Krasińskiego powstanie niemal kilometrowy odcinek drogi wraz z przebudową skrzyżowań z ulicą Szpitalną i ul. Wysokie Brzegi. Wzdłuż drogi przewidziany jest chodnik i ścieżka rowerowa. Ulica zostanie oświetlona i odwodniona. Docelowo droga będzie kończyć się za hotelem Galicja i łączyć ulicę Szpitalną z Dąbrowskiego. Ten odcinek jest planowany do realizacji w kolejnym etapie.

Z inwestycją wiąże się modernizacja dróg powiatowych, które krzyżują się z ulicą Krasińskiego. Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i odcinka ul. Szpitalnej już ruszyła . – Jej koszt to 5,5 mln zł, w tym prawie 60 proc. stanowią środki Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego. To kolejny przykład inwestycji realizowanej w Oświęcimiu siłami Starostwa Powiatowego przy współpracy z prezydentem miasta. Zakłada ona przebudowę prawie 1, 1 km odcinka w ciągu dróg powiatowych z budową chodników, odwodnień i wszystkich elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i oświetlenia, które powinny powstać. Drogi będą oddane do użytku za około 12 miesięcy – mówi Andrzej Skrzypiński, starosta powiatu oświęcimskiego.