Ważny krok Aglomeracji Oświęcimskiej

Aglomeracja Oświęcimska nabiera konkretnych kształtów. Trzy tworzące ją samorządy zdecydowały o przygotowaniu wspólnej Strategii Inny Instrument Terytorialny. Znajdą się w nim najważniejsze i istotne dla mieszkańców projekty, które mogą otrzymać finansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027 czy innych funduszy.


Dokument w sali reprezentacyjnej Muzeum Zamek podpisali prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut, wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek i burmistrz Chełmka Andrzej Saternus. Jak zgodnie podkreślali sygnatariusze jest to ważny krok dla przyszłości Aglomeracji Oświęcimskiej i budowania jej pozycji w Małopolsce.
Strategia ma być gotowa do końca roku, aby partnerzy porozumienia przygotowali się do pierwszych konkursów, które będą ogłaszane w przyszłym roku. – Przed kilkoma laty podpisaliśmy list intencyjny o utworzeniu Aglomeracji Oświęcimskiej, uznając, że wspólne działania przyniosą nam więcej korzyści. Zwłaszcza, że współpracujemy ze sobą od dawna, nie tylko na poziomie samorządów, ale też mieszkańców czy organizacji. Czas na kolejny krok. Wspólna strategia określi różne obszary działania na kolejne lata i da możliwość pozyskania pieniędzy z funduszy europejskich – uważa prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Wskazuje też, że takie działanie jest ważne w kontekście rozwoju samorządów oraz budowania ich tożsamości i pozycji na poziomie Małopolski Zachodniej czy Województwa Małopolskiego.

Wójt gminy Oświęcim Mirosław Smolarek podkreśla, że powołanie Aglomeracji Oświęcimskiej to większe możliwości rozwojowe dla regionu. – Początkowo myśleliśmy o ścieżkach rowerowych, wspólnych inwestycjach w ekologię czy czyste powietrze. Teraz idziemy o krok dalej, myślimy o rozwoju całego regionu, tak żeby stworzyć przyjazne miejsce do mieszkania dla mieszkańców. Rozwój tego regionu spowoduje dostępność do miejsc pracy, do dobrej infrastruktury oświatowej, żłobków, przedszkoli. Ta wspólna inicjatywa pomoże mieszkańcom ziemi oświęcimskiej w tym, aby czuć się tutaj bezpiecznie, przyjaźnie, podjąć decyzję o zamieszkaniu na tym terenie – mówi.
Z kolei burmistrz Chełmka Andrzej Saternus zaznacza, że w Małopolsce brakowało silnego centrum, jakim jest Aglomeracja Oświęcimia. – Dzisiaj robimy ważny krok, aby ten znaczny ośrodek przemysłowy i kulturalny dalej się rozwijał, a porozumienie o stworzeniu strategii i wspólnych zadań, które będziemy realizować z funduszy unijnych to będzie milowy krok w kierunku pokazania silnego ośrodka na mapie Małopolski.