Duża dotacja na nowe mieszkania

31 lipca 2023 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie odbyło się oficjalne przekazanie promes w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego z Funduszu Dopłat. Gmina Kęty otrzymała czek w wysokości 5 218 023,20 zł z przeznaczeniem na budowę budynku komunalnego przy ul. Zielonej w Kętach.


W ramach planowanej inwestycji powstaną 24 mieszkania komunalne w tym 2 mieszkania dla osób niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem”.
Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to program, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii. Bezzwrotnych grantów udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.