Historia ZPW „Kentex” na kęckim Rynku

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach zaprasza na nostalgiczną podróż w czasie. Do 3 października na kęckim Rynku prezentowana jest wystawa czasowa zatytułowana: Wełniany świat. Wokół ZPW „KENTEX”.


Na udostępnionych planszach będzie można zapoznać się z historią przemysłu wełnianego w Kętach ze szczególnym uwzględnieniem historii ZPW „KENTEX”, a także porównać, jak na przestrzeni lat zmieniał się sam zakład oraz miasto. W wystawie wykorzystano archiwalne zdjęcia zarówno ze zbiorów muzealnych, zbiorów prywatnych, a także udostępnione przez Archiwum Państwowe w Katowicach oddział w Bielsku-Białej. Prezentowane materiały mogą stać się dobrym punktem wyjścia zarówno do wspomnień dla starszych, jak i do poznania historii własnego miasta przez młodsze pokolenia.

Kuratorka dziękuje wszystkim mieszkańcom Kęt oraz okolicznych miejscowości zaangażowanym w powstanie wystawy. Jednocześnie przeprasza, że nie wszystkie materiały i informacje udało się udostępnić. Nieużyte do wystawy materiały postara się wykorzystać do napisania obszerniejszego opracowania zagadnienia.