Kolejne umowy w ramach „Programu Oświęcimskiego”

W połowie maja przedstawiciele samorządów podpisali z Wojewodą Małopolskim umowy w ramach VI etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, obejmującego lata 2021-2025. Dokumenty podpisali włodarze powiatu oświęcimskiego, miasta Oświęcim, gminy Chełmek oraz gminy Oświęcim. Uroczystość odbyła się ona w Bibliotece Publicznej w Chełmku.


Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy realizowany jest od 1997 roku. Aktualnie prowadzony jest etap VI obejmujący lata 2021-2025. Do 2020 r. realizacja Programu objęła pięć kolejnych etapów trwających cztery-pięć lat.

Beneficjentami Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Rada Ministrów ustanowiła: powiat oświęcimski, miasto Oświęcim, gminę Oświęcim, gminę Brzeszcze, gminę Chełmek oraz Małopolską Uczelnię Państwową im. Rotmistrza W. Pileckiego w Oświęcimiu.

Na realizację OSPR w latach 2021-2025 przewidziano wydatkowanie z budżetu państwa 61,6 mln zł, przy udziale środków własnych beneficjentów w wysokości 30,5 mln zł. Na rok 2023 z rezerwy celowej budżetu państwa została zabezpieczona pula 16,2 mln zł, którą objęte są dziś podpisane umowy. Planowany udział własny beneficjentów zawiera się w wydatkach o łącznej wysokości ok. 12 mln zł. Tym samym realizacja OSPR w roku 2023 zamknie się wydatkowaniem ponad 28 mln zł.


Powiat oświęcimski na realizację trzech zadań otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 3,2 mln zł. Wśród nich znalazły się:

  • etap trzeci przebudowy ul. Niwy, ul. Sportowej oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince,
  • etap drugi przebudowy ul. Wysokie Brzegi oraz ul. Szpitalnej w Oświęcimiu,
  • utrzymanie terenów Skarbu Państwa.

Dofinansowanie dla gminy Oświęcim na realizację czterech zadań wyniosło zaś blisko 4,1 mln zł. Wśród nich znajdują się:

  • etap drugi budowy kanalizacji sanitarnej w Brzezince,
  • przebudowa ul. Zapłocie w Brzezince,
  • etap pierwszy przebudowy ul. Załawie w Babicach,
  • etap trzeci zadnia wieloletniego „Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzezince”.

Miasto Oświęcim na realizację etapu drugiego zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego” otrzyma natomiast dofinansowanie wysokości 6 mln zł.

Z kolei gmina Chełmek na realizację dwóch zadań wieloletnich otrzyma ponad 2,9 mln zł. Środki te zostały podzielone na realizację:

  • etapu trzeciego zagospodarowania dwóch stawów w Chełmku oraz ich otoczenia w zakresie budowy miejsca pamięci, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia,
  • etapu drugiego zadania „Najodważniejszy z odważnych – budowa wieży widokowej imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego jako miejsca pamięci wraz  zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na wzgórzu Skała”.

W 2021 roku przystąpiono do realizacji 9 zadań, z których 3 zakończono. Na realizację programu w przeznaczono 11,6 mln zł z budżetu państwa.

W ubiegłym roku na 10 zadań w ramach OSPR, w budżecie państwa zabezpieczono środki w wysokości ponad 15 mln zł.