Dąb nowym pomnikiem przyrody

Ma 405 cm obwodu, 30 metrów wysokości, wiek blisko 200 lat i rośnie przy ul. Kongresowej 11 w Zatorze (obok budynku szkoły). Mowa o dębie szypułkowym, który decyzją Rady Miejskiej w Zatorze z 26 kwietnia 2023r. został uznany pomnikiem przyrody i objęty nadzorem Burmistrza Zatora.


Z propozycją ustanowienia tego pomnika wystąpił mieszkaniec Zatora Pan Jan Bernowski, a inicjatywę poparł Burmistrz Zatora wnosząc pod obrady Rady Miejskiej projekt uchwały w tej sprawie. Zgodnie z opinią dendrologiczną to dużych rozmiarów drzewo o modelowym wyglądzie zasługujące na nadanie statusu Pomnika Przyrody. Objęcie dębu ochroną prawną pozwoli na jego zachowanie dla przyszłych pokoleń, zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców, przyczyni się do promocji zieleni w Gminie Zator i kształtowania prawidłowych postaw człowieka wobec przyrody.
Warto pamiętać, że pomnika przyrody nie można niszczyć, uszkadzać ani przekształcać. Nie można także umieszczać na nim tablic reklamowych, a wokół gleba nie może być zanieczyszczona. Wszelkie zakazy zostały szczegółowo opisane w uchwale.
Uroczyste nadanie tytułu pomnika przyrody miało miejsce 1 czerwca, podczas obchodów Dnia Dziecka.