Będzie nowe ujęcie wody

W siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zatorze podpisano umowę na budowę ujęcia wód z rzeki Skawy wraz z przebudową istniejącej infrastruktury. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w postępowaniu przetargowym została firma Keller Polska Sp. z o. o. z Ożarowa Mazowieckiego.


W uroczystym podpisaniu umowy wzięli udział przedstawiciele Samorządu Gminy Zator m.in. Mariusz Makuch Burmistrz Zatora oraz Łukasz Porębski Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zatorze, a także przedstawiciele firmy Keller Polska Sp. z o. o. ze Sławomirem Płysiem, dyrektorem ds. Rozwoju. W spotkaniu uczestniczył także Grzegorz Kwiatkowski, dyrektor ds. Rozwoju i Relacji z Klientem z Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK – polski bank państwowy udzielił promesy finansowej na realizację zadania.
Inwestycja obejmuje: budowę drenażowego poddennego ujęcia wody z rzeki Skawy o docelowej wydajności rzędu 2800 – 3000 m³/dobę, a także przebudowę istniejącej infrastruktury pozwalającej na pobór wód oraz ich dostarczenie do Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Zamkowej. W ramach zagospodarowania związanego z budową ujęcia wody z rzeki Skawy zostanie również wykonane umocnienie brzegów rzeki Skawy.

Inwestycja jest dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 95% całkowitej wartości zadania. Koszt całkowity zadania to 5 962 769,39 zł brutto. Zakończenie prac planowane jest na 30 czerwca 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *