Harcerze odnowili pomnik

Harcerki i Harcerze ze Szczepu „Kontynent” posprzątali i odnowili pomnik mieszkańców Ziemi Zatorskiej poległych w czasie II wojny światowej. znajdujący się na Rynku w Zatorze.


Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim – głosi prawo harcerskie. 24 czerwca wprowadzili je w życie zuchy i harcerze starsi oraz wędrownicy ze Szczepu „Kontynent” wchodzącego w skład 12. Drużyny harcerskiej „Fatamorgana”. Harcerze zaopiekowali się ufundowanym i postawionym przez Społeczeństwo Zatorszczyzny we wrześniu 1992 roku pomnikiem „Mieszkańcom Ziemi Zatorskiej poległym i zaginionym w czasie II wojny światowej oraz zamordowanym w hitlerowskich i stalinowskich obozach zagłady”.
Harcerze oczyścili i odnowili tablicę pamiątkową na pomniku i nadali jej dawny blask oraz gruntownie oczyścili cały pomnik. Niezbędny sprzęt i środki zapewnił Urząd Miejski w Zatorze.