Tłuczań: Mają swoją salę

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tłuczani mogą się cieszyć nowoczesną salą sportową. Jej budowa możliwa była dzięki dofinansowaniu z rządowego programu „Sportowa Polska”.


W ciągu ostatnich lat władze gminy Brzeźnica, przy pomocy środków zewnętrznych, sukcesywnie realizowały plan budowy obiektów sportowych przy szkołach – powstawały sale w Paszkówce, Marcyporębie, Sosnowicach. Obiekt w Tłuczani jest szóstą salą przy placówce szkolnej, której do tej pory brakowało.

Wybudowana sala gimnastyczna o powierzchni 955 m2, z szatniami, sanitariatami, magazynem, kotłownią, połączona z budynkiem szkoły łącznikiem, stanowi nowoczesną bazę sportową, zapewniającą odpowiednie warunki do rozwoju fizycznego i rekreacyjnego mieszkańców, a w szczególności uczniów szkoły w Tłuczani. Sala dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji został również wykonany parking obsługujący szkołę wraz z nowo powstałą salą sportową.
W budynku będą prowadzone lekcje wychowania fizycznego organizowane w ramach zajęć szkolnych, ale będzie to również ogólnodostępny obiekt udostępniany społeczności lokalnej na potrzeby zajęć rekreacyjnych, działalności klubów sportowych i organizacji zawodów sportowych.
22 kwietnia sala sportowa w Tłuczani po raz pierwszy stała się miejscem uroczystej prezentacji i sportowych rywalizacji. W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie, kadra pedagogiczna, rodzice i zaproszeni goście. Przecięta wstęga przez zaproszonych gości i odsłonięta przez wójta Bogusława Antosa oraz dyrektora placówki Mieczysława Chojna tablica pamiątkowa, rozpoczęły niezwykłą uroczystość, której towarzyszył cytat Świętego Jana Pawła II – „Sport to najlepsza droga do pokonania granic”. Nauczyciele wraz z rodzicami przygotowali dla uczestników wydarzenia wiele atrakcji – były konkursy, zawody sportowe, smaczny poczęstunek. Piękna pogoda zachęcała do korzystania z przygotowanych na zewnątrz obiektu atrakcji.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 5 milionów złotych. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 2,3 mln zł przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska.