Powiat wadowicki: kolejne remonty dróg

Ponad 4,1 mln zł przeznaczone zostało dla samorządów z powiatu wadowickiego w naborze na dofinansowanie zadań dotyczących remontów dróg powiatowych i gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– Był to nabór dodatkowy, przygotowany z myślą o małych remontach, szybkich pracach naprawczych i poprawie nawierzchni. Niejednokrotnie nie jest konieczne przeprowadzanie generalnej modernizacji, a wystarczy tzw. remont nakładkowy, bez ingerencji w głębsze warstwy drogi. Ponad 4,1 mln zł przeznaczone zostało dla samorządów z powiatu wadowickiego – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas podpisania umów, która miała miejsce 29 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Wadowicach.
Środki, które trafią do samorządów powiatu wadowickiego to ponad 4,1 miliona złotych. Wystarczy to na remont ponad 7,5 km dróg lokalnych.

Dwa z dziesięciu zadań zostaną zrealizowane przez powiat. Dotyczą one odcinków dróg powiatowych w miejscowościach Łączany i Gierałtowiczki o łącznej długości prawie 1,8 km. Suma dofinansowania tych inwestycji to blisko 1,3 miliona zł i stanowi 80% wartości inwestycji.
Kolejne umowy podpisane zostały z przedstawicielami gmin powiatu wadowickiego. Rządowe dofinansowanie otrzymały remonty dróg gminnych: w Mucharzu i Skawcach (645 tys. zł) w gminie Mucharz, droga Łękawica – Bugaj – Stryszów – Zakrzów w Stryszowie (ponad 166 tys. zł) oraz drogi w Stroniu i Zakrzowie (ponad 342 tys. zł) w gminie Stryszów, droga w Ryczowie (ponad 233 tys. zł) w gminie Spytkowice, droga w Gierałtowicach (blisko 274 tys. zł) w gminie Wieprz, droga w Wysokiej (ponad 586 tys. zł), w gminie Wadowice, droga Tłuczań – Kmiecie (ponad 285 tys. zł) w gminie Brzeźnica oraz droga w Leńczach (blisko 311 tys. zł) w gminie Kalwaria Zebrzydowska.
Przyznane dofinansowanie mieści się w przedziale 50-80% wartości inwestycji.