Nowe możliwości dla instytucji i organizacji pomocowych

Jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe będą mieć wkrótce możliwość pozyskania funduszy europejskich m.in. na tworzenie nowych placówek wsparcia dzieci i młodzieży, osób starszych, reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych oraz tworzenie przedsiębiorstw społecznych (np. spółdzielni socjalnych).


O wspomnianych możliwościach, a także o potrzebach społecznych powiatu oświęcimskiego oraz warunkach współpracy ponadlokalnej w zakresie projektów i innych działań dot. włączenia społecznego dyskutowano 22 czerwca na konferencji zorganizowanej w sali audiowizualnej w internacie powiatowego „Chemika”.
Do owocnej dyskusji zachęcali uczestników wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini zarządu powiatu Teresa Jankowska. Oboje nie kryli radości z tak licznej obecności na spotkaniu przedstawicieli instytucji pomocowych i organizacji pozarządowych. Teresa Jankowska wspomniała także o działającym od niedawna Mobilnym Centrum Organizacji Pozarządowych, zachęcając do współpracy kolejne podmioty.
Spotkanie moderowała Ewa Chromniak z Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.
O możliwości realizacji projektów włączenia społecznego z funduszy europejskich w woj. małopolskim i zakresu planowanych konkursów mówił Michał Góra, kierownik Działu Ekonomii Społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

W części warsztatowej uczestnicy zastanawiali się, jakich usług społecznych brakuje obecnie w powiecie oświęcimskim.
Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Małopolski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.