Zarząd Powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Raz do roku spotykamy się na takiej szczególnej sesji, na której Rada Powiatu ma obowiązek rozpatrzyć dwa istotne dokumenty – raport o stanie powiatu, którego przyjęcie skutkuje udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz głosuje nad udzieleniem absolutorium z wykonania zeszłorocznego budżetu – powiedział starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński. Rada Powiatu w Oświęcimiu na majowej sesji dobrze oceniła pracę zarządu udzielając mu wotum zaufania i absolutorium.


Ograniczenie przez ustawodawcę dochodów własnych samorządu, napływ ukraińskich uchodźców, gwałtownie rosnąca inflacja, co przełożyło się m.in. na wzrost kosztów prowadzonych inwestycji – m.in. z takimi wyzwaniami zmagał się w zeszłym roku Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.
– To był niezwykle trudny rok. Musieliśmy się mierzyć ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wiele zadań, które realizował Powiat Oświęcimski było podporządkowane zapewnieniu ochrony ukraińskich uchodźców, w tym zapewnieniu kompleksowej opieki osobom starszym i niepełnosprawnym. Z tych zadań Powiat wywiązał się w prawidłowy sposób. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w tę pomoc – powiedział starosta Andrzej Skrzypiński.
Starosta odpierał krytykę opozycji odnośnie do skali powiatowych inwestycji i polityki płacowej w powiatowych instytucjach.
– Dowodem na to jak poważnie traktujemy potrzeby pracowników jest niespotykana w historii Powiatu podwyżka płac, która sięgnęła w zeszłym roku 18 proc. – stwierdził starosta.
– Możecie państwo zapytać: dlaczego 18 procent? Zbieżność tej kwoty z inflacją, która panuje w Polsce w br. nie jest przypadkowa. To był wynik naszych analiz przeprowadzonych w zeszłym roku i to był wynik podjęcia kroków wyprzedzających, by pracownikom zaniedbanym w poprzedniej kadencji pod kątem wynagrodzeń złagodzić skutki nadchodzącej inflacji. (…) W tym roku również zaplanowaliśmy dodatkowe środki na wynagrodzenia – dodał włodarz.
Starosta podkreślił, że już teraz obecny zarząd przeznaczył na inwestycje znacznie więcej środków niż poprzednicy. I jest nieporównywalnie skuteczniejszy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na powiatowe zadania.
– Dochody majątkowe z tego tytułu w kadencji 2014-2018 wyniosły 67 mln zł. Dla porównania w obecnej kadencji 115 mln zł. To znacznie powyżej inflacji. (…) Obraliśmy sobie za cel dokończyć to, co zostało przygotowane, ale nie zostało przez naszych poprzedników zabezpieczone w środki. Pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych na budowę III etapu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego kwotę, która niemalże dorównuje wartości tej inwestycji – przytoczył starosta.


Ostatecznie „za” udzieleniem Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu wotum zaufania i absolutorium głosowali rajcy rządzących Powiatem ugrupowań: Koalicja Obywatelska Platforma Obywatelska.Nowoczesna, Koalicja Obywatelsko-Samorządowa KOS 2018 i Porozumienie Samorządowe. Od głosu wstrzymali się radni klubu PiS.