Kaplica św. Jacka w Oświęcimiu

Czternastowieczna kaplica św. Jacka jest jednym z najcenniejszych zabytków Oświęcimia. Prezentuje się szczególnie okazale po trwającej prawie 4 lata restauracji zakończonej w 2018 roku.


Kaplica, znajdująca się w pobliżu Kościoła Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, to dawny kapitularz klasztoru dominikańskiego. Wybudowana została w pierwszej połowy XIV wieku. Jest jedynym zachowanym budynkiem z dawnego zespołu klasztornego dominikanów.
W 1594 roku, z okazji kanonizacji świętego dominikanina ze Śląska, kapitularz został przemianowany na kaplicę św. Jacka Odrowąża.
W XIX w. dominikanie zostali zmuszeni opuścić klasztor. Zrujnowane budynki służyły za magazyny. W kaplicy św. Jacka urządzono wtedy skład kości i szmat. W 1894 r. wykupiono kaplicę z rąk kupców żydowskich. Została odrestaurowana, a 19 sierpnia 1894 roku ponownie poświęcona.
Obiekt jest budowlą dwuprzęsłową z nietynkowanej cegły, wzniesioną na planie prostokąta, z przyporami, sklepieniem krzyżowo-żebrowym i kamiennymi żebrami i zwornikami.
Pod kaplicą znajduje się krypta. Prawdopodobnie jest ona miejscem pochówku panów oświęcimskich, m.in. księcia Władysława I oświęcimskiego i jego żony Eufrozyny – fundatorów klasztoru.
jar