Ekologiczne zestawy dla powiatowych szkół

W ramach realizowanego przez Powiat Oświęcimski projektu LIFE – IP EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla Województwa Małopolskiego”, do szkół ponadpodstawowych trafiły energooszczędne zestawy oświetleniowe oraz pojemniki do segregacji odpadów.


Na przestrzeni ostatnich tygodni powiatowi włodarze wręczyli zestawy w „Konarze”, „Chemiku”, „Koperniku” i „Ekonomiku”. Nastąpiło to podczas lekcji edukacyjnej pt. „Działania adaptacyjne łagodzące skutki zmian klimatu” przeprowadzonej przez powiatową doradczynię do spraw klimatu i środowiska Edytę Burman.
Celem lekcji było omówienie obecnego stanu wiedzy na temat przyczyn i skutków zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych łagodzących skutki tychże zmian.

Jednym z omawianych działań była konieczność oszczędzania energii elektrycznej. 14 marca w „Konarze” starosta oświęcimski Andrzej Skrzypiński i wicestarosta Paweł Kobielusz przekazali placówce energooszczędne oświetlenie, które pozwala zaoszczędzić nawet 80% energii. Mniej zużytego prądu oznacza nie tylko niższe zanieczyszczenie środowiska, ale również niższe rachunki.

W drugiej części wykładu poruszono temat bioróżnorodności. Zmieniający się klimat i związane z tym katastrofy wpływają niszcząco na zasoby ekosystemu i liczebność gatunków. Bogusław Raj z Koła Pszczelarzy Ziemi Oświęcimskiej mówił o kluczowej roli pszczół w naszym ekosystemie.
Proces wymiany oświetlenia na energooszczędne trwa w powiatowym „Chemiku”. Udało się już wymienić blisko tysiąc świetlówek. 3 kwietnia wicestarosta Paweł Kobielusz i członkini Zarządu Powiatu w Oświęcimiu Teresa Jankowska przekazali na ręce Jacka Stocha, dyrektora PZ nr 2 SOMSiT tzw. zestaw oszczędności energii dla szkoły w postaci świetlówek LED.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *