Artyści znad Przemszy

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku to grupa osób łączących działalność artystyczną i kulturalną, z misją dobrosąsiedzkiej współpracy Małopolan ze Ślązakami. Takie postawy szczególnie bliskie są mieszkańcom pogranicza. Ziemia Chełmecka z miejscowościami Gorzów i Bobrek od wieków rozwija się korzystając z tego geograficznego dobrodziejstwa.

Co sprawiło, że na małopolskim brzegu rzeki Przemszy osiadło tak liczne grono amatorów malarstwa, rzeźby czy poezji? Trudno znaleźć na to pytanie jednoznaczną odpowiedź. To z pewnością sprawa genius loci, tak jak w przypadku śląskiego fenomenu „Grupy Janowskiej”, szczęśliwy splot wielu okoliczności. Grupa chełmeckich artystów w pewnym stopniu przypomina grono postaci skupionych wokół Teofila Ociepki czy Erwina Sówki. Próbując doszukiwać się historycznych początków amatorskiego ruchu artystycznego w Chełmku, należy przywołać pamięć o pierwszym znaczącym wydarzeniu. W 1967 roku w chełmeckim Domu Ludowym odbyła się pierwsza wystawa malarstwa. Inicjatorem przedsięwzięcia był Włodzimierz Czerw, a wernisaż uświetniła wizyta profesora krakowskiej ASP Włodzimierza Hodysa. Ceniony malarz i współtwórca kabaretu „Piwnica pod Baranami” tchnął w rodzimych artystów wiarę w potęgę pracy i talentu. Ogromne zasługi w konsolidacji środowiska miał wspomniany już Włodzimierz Czerw. Malarz, wizjoner, filozof i buntownik, dziś postać kultowa
o ugruntowanej pozycji w polskiej sztuce, cementował środowisko i kreował przyszłych liderów.

Dziś niekwestionowanymi przewodnikami jest grono doświadczonych twórców, na czele z Antonim Korycikiem. To ich zasługą, jest istnienie pewnego socjologicznego fenomenu. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że bardzo różne indywidualności i osobowości przez kilka dekad stanowią zgodne stowarzyszenie? W zachowaniu tak idealnego stanu rzeczy ogromny udział mają kolejni przewodniczący stowarzyszenia. Aktualna szefowa Józefa Ostrowska w idealny sposób kontynuuje dzieło zapoczątkowane przez Antoniego Korycika, Stanisława Najdę, Teresę Daniek oraz Jacka Jelenia.
Ogromne wsparcie Gminy Chełmek, panująca w środowisku atmosfera pracy, koleżeństwa i wspólnej pasji, dają nadzieję na dalszą owocną działalność czterdziestoosobowej grupy. Dorocznym świętem twórczości plastycznej jest, organizowany od 24 lat, Wiosenny Przegląd Sztuki. Wystawa organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w partnerstwie
z RSTK, należy do ważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie i skupia szerokie grono twórców i odbiorców.

MOKSiR w Chełmku