Artyści znad Przemszy

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Chełmku to grupa osób łączących działalność artystyczną i kulturalną, z misją dobrosąsiedzkiej współpracy Małopolan ze Ślązakami. Takie postawy

Czytaj dalej