W Andrychowie powstanie Klub Senior+

W ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy 60 mln zł na inicjatywy wspierające seniorów. Dofinansowanie otrzyma 758 projektów z całej Polski, w tym wszystkie, które rekomendował wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.Do Małopolski trafi prawie 5,8 mln zł dla 80 projektów.


Wyniki naboru wojewoda Krzysztof Jan Klęczar przedstawił w połowie kwietnia w Urzędzie Miasta Andrychów podczas spotkania z seniorami. Gospodarzem wydarzenia był odchodzący burmistrz Tomasz Żak.

W ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2024 gmina Andrychów otrzymała dofinansowanie w wysokości 170 tys. zł. Dzięki tym środkom utworzony zostanie Klub „Senior+” na 15 miejsc przy ul. Metalowców 10. – Tworzenie miejsc dedykowanych seniorom jest niezwykle istotne dla naszego społeczeństwa. W 2013 r. w głowie ówczesnego ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza urodził się pomysł stworzenia programu „Senior WIGOR”. Ten program był absolutnie autorski i zakładał nowe spojrzenie na politykę senioralną. Starsze osoby zasługują na miejsca, gdzie mogą czuć się swobodnie, rozwijać swoje zainteresowania i pasje oraz otrzymywać niezbędną pomoc i wsparcie. To nie tylko kwestia zapewnienia infrastruktury, ale także stworzenia otoczenia sprzyjającego aktywności społecznej seniorów. Takie właśnie założenia przyświecały stworzeniu programu „Senior WIGOR”, który potem zmienił nazwę na „Senior+” – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
Powierzchnia andrychowskiego Klubu „Senior+” ma wynosić prawie 135 m2. Powstanie m.in. aneks kuchenny wraz z pomieszczeniem socjalnym i służącym do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Obiekt będzie wyremontowany, w pełni wyposażony i dostępny (mieści się na pierwszej kondygnacji budynku). Planowany termin realizacji zadania: marzec – grudzień 2024 r.

– Konsultacje społeczne, przeprowadzone z udziałem przedstawicieli podmiotów działających na rzecz seniorów, jednoznacznie wskazały na potrzebę utworzenia Klubu Seniora w Andrychowie. Dzięki dofinansowaniu z programu wieloletniego „Senior+” będzie to możliwe. To dla nas ważny krok w kierunku stworzenia otwartej, integracyjnej przestrzeni dla seniorów, wspierającej ich aktywność i zaangażowanie w życie społeczności lokalnej – mówi były burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.
Klub Seniora gmina będzie prowadzić w partnerstwie z lokalną Fundacją „Promyczek”. Będą w nim organizowane działania edukacyjne, kulturalne, fizjoterapeutyczne. Gmina stawia sobie bowiem za cel poprawę jakości życia seniorów, ale także integrację społeczną czy zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnej.
Całkowity koszt zadania (remont, prace adaptacyjne, wyposażenie) został oszacowany na kwotę około 463 tys. zł. Dofinansowanie z programu „Senior+” wyniosło 170 tys., zaś prawie 293 tys. zł to środki własne gminy.