Dofinansują zielone inwestycje

Iwona Gibas z zarządu województwa wręczyła w Oświęcimiu promesy dla beneficjentów Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Małopolski Zachodniej. Wybrane w trzech konkursach zadania dotyczą obszarów transportu, niebiesko-zielonej infrastruktury oraz bioróżnorodności.


Podczas uroczystości, odbywającej się w Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, beneficjenci odebrali piętnaście promes. W obszarze transportu dofinansowano siedem projektów na kwotę ponad 65 mln zł. – Warto podkreślić, że dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji to bardzo atrakcyjna oferta dla beneficjentów. Maksymalny poziom dotacji w przypadku transportu wynosi 85 proc., a dla projektów dotyczących zielono-niebieskiej infrastruktury oraz ochrony przyrody aż 95 proc. – mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Gmina Kęty przebuduje teren dworca autobusowego w Kętach, powstanie także nowy budynek dworca z infrastrukturą towarzyszącą.
Gmina Chełmek przebuduje dworzec kolejowy w Gorzowie, co poprawi mobilność oraz dostęp do rynku pracy jej mieszkańców.
Gmina Brzeźnica stawia na poprawę infrastruktury przyjaznej rowerzystom. Powstanie nowa trasa rowerowa Łączany-Kossowa-Nowe Dwory-Brzeźnica. Ponadto w ramach projektu powstanie punkt przesiadkowy oraz parking P&R i B&R w Brzeźnicy.
Firma „Transgór Spółka Akcyjna (z siedzibą w Mysłowicach)” zakupi nowe, ekologiczne autobusy. Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu wymieni tabor autobusowy z napędem konwencjonalnym na autobusy zeroemisyjne. Miasto i ościenne gminy mają szansę na jeszcze czystsze powietrze.
Z kolei Gmina Spytkowice będzie budować parkingi „parkuj i jedź”.

W zakresie rozwoju zielono-niebieskiej infrastruktury dofinansowano siedem projektów na kwotę ponad 41 mln zł.
Gmina Andrychów zrealizuje projekt pt. Zwiększenie bioróżnorodności biologicznej rodzimej oraz wprowadzenie elementów małej retencji na terenie parku Pańska Góra.
Miasto Oświęcim w ramach zadania Oświęcimska Przestrzeń Spotkań stworzy park miejski na terenie bulwarów.
Fundacja Campus Bemke realizować będzie projekt: Rozwój infrastruktury terenów Campusu Bemke w Kleczy Dolnej – miejsca edukacji społecznej i transformacji w dążeniu do neutralności klimatycznej.
Gmina Wadowice – w ramach projektu „Inspirujemy zieloną przyszłość w Gminie Wadowice” powstaną między innymi zielone wiaty przystankowe, łąki kwietne, deszczowe ogrody czy budki dla ptaków.
Projekt Gminy Kęty przewiduje natomiast uzupełnienie istniejących terenów zielonych rozwiązaniami opartymi na przyrodzie zarówno w zakresie zielonej, jak i niebieskiej infrastruktury.