Są pieniądze na Lokalną Strategię Rozwoju

11 stycznia odbyła się uroczysta gala podpisania umów na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej finansowaniem z funduszy europejskich na lata 2021–2027. Wśród podpisujących umowy znalazła się Dolina Karpia.


Wszystkie wielofunduszowe lokalne strategie rozwoju, które będą realizowane w naszym województwie opiewać będą łącznie na kwotę blisko 600 milionów złotych!
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Doliny Karpia pozyskano 5 298 308 euro, które pozwoli rozwinąć region pod względem społecznym, turystycznym i gospodarczym.
Już w tym roku ruszą pierwsze nabory wniosków, w ramach których przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy i inne instytucje będą mogły korzystać ze środków na rozwój Doliny Karpia.
Planowane są nabory wniosków w takich dziedzinach jak: rozwój infrastruktury wypoczynkowej, zapewnienie atrakcyjnych miejsc wypoczynku w gospodarstwach rolnych, rozwój oferty usługowej w zakresie wypoczynku, zapewnienie opieki i wsparcia dla szczególnie potrzebujących (np. tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, usługi domowej opieki długoterminowej), poprawa aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców (działania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej, np. kursy i szkolenia zawodowe, poradnictwo zawodowe, treningi kompetencji), srebrna gospodarka (podejmowanie lub rozwijanie działalności w zakresie np. prywatnych domów seniora i domów dziennego pobytu, wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i zdrowotnego, srebrnej turystyki), rozwój oferty produktów lokalnych oraz wzrost zainteresowania kulturą i produktami lokalnymi.