Wadowice: będzie remont SOR-u

Prawie 15 milionów złotych otrzymał Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach z Funduszu Medycznego. Tę dobrą dla pacjentów wiadomość przekazał 20 września wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas specjalnie zorganizowanego briefingu.


W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy placówek w Chrzanowie, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej, Oświęcimiu i Wadowicach. – Dzięki konkursowi z Funduszu Medycznego placówki medyczne mogły ubiegać się o środki na modernizację, przebudowę lub doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, w tym pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR. To kolejne znaczące wsparcie dla infrastruktury ratownictwa medycznego. 15 małopolskich szpitali otrzyma ponad 153 mln zł – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
– Nasz szpital otrzyma dokładnie 14 884 800 zł. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż maksymalna wartość jednego wniosku podlegającego ocenie mogła wynieść 15 mln zł – nie kryje radości dyrektor ZZOZ w Wadowicach Barbara Bulanowska.
O środki z Funduszu Medycznego mogły ubiegać się placówki, które na dzień ogłoszenia konkursu udzielały świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym. Drugim warunkiem skorzystania z dofinansowania było zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na ww. zakres do 31 grudnia 2021 r. Do konkursu przystąpiło 207 wnioskodawców, z czego wybrano 152 projekty.

– Szpitalny Oddział Ratunkowy to serce szpitala. To tutaj otrzymujemy pierwszą pomoc i ratunek, dlatego bardzo się cieszę, że również to strategiczne miejsce będzie unowocześnione, a co za tym idzie pacjenci naszego szpitala będą mogli czuć się bezpieczniej, bo znacząco poprawi się poziom diagnostyki i leczenia – podkreśla poseł Filip Kaczyński, który zabiegał w Warszawie o wsparcie dla wadowickiej placówki.