Kościół w miejscu urodzin świętego

Barokowy kościółek św. Jana Kantego stojący obok kościoła świętych Małgorzaty i Katarzyny w Kętach od ponad trzystu lat przypomina o najsłynniejszym z kęczan – św. Janie z Kęt.


Jest to XVIII-wieczna, barokowa świątynia, wybudowana w roku 1715, w miejscu wcześniejszej, pochodzącej z lat 1644–1648 niewielkiej kaplicy, która sąsiadowała z placem, na którym – według miejscowej tradycji –stał dom rodzinny św. Jana z Kęt.

Ze względu na rozszerzający się kult Jana Kantego w roku 1715 na miejscu kaplicy wybudowano większą jednonawową świątynię. Ponad nawą rozpościera się kolebka z lunetami, prezbiterium przykrywa sklepienie kopulaste. W nim znajduje się polichromia przedstawiająca Trójcę Świętą. Na uwagę zasługuje także ołtarz główny pochodzący z 1722 r.
W kościele znajduje się m.in. posąg św. Jana Kantego z 1714 roku. Rzeźba została sporządzona dla upamiętnienia kanonizacji i ofiarowana Kętom przez obywateli Krakowa i Akademię Krakowską w 1767 roku. Święty, profesor uniwersytetu krakowskiego, ubrany jest w togę i biret uszyte z czarnego atłasu.