Z wizytą w partnerskiej Lewoczy

W dniach 23-24 czerwca delegacja z Kalwarii Zebrzydowskiej, w skład której weszli m.in. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Piotr Kumor gościła w zaprzyjaźnionym słowackim mieście Lewocza na zaproszenie Burmistrza Miroslava Vilkovský’ego.

Lewocza to partnerskie miasto, z którym Kalwaria Zebrzydowska współpracuje od blisko 20 lat, umowę o współpracy podpisano w grudniu 2003 roku. Współpraca od początku zakładała wymianę doświadczeń w dziedzinie kultury i gospodarki oraz realizację wspólnych przedsięwzięć.
Samorząd Lewoczy podsumował 25 lecie współpracy z miastami partnerskimi, poza Kalwarią Zebrzydowską, współpracują również z Łańcutem i Starym Sączem.
Kulminacyjnym punktem wizyty było odnowienie partnerskich relacji pomiędzy miastami. Burmistrz Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty, oraz Burmistrz Miasta Lewocza Miroslav Vilkovský, podpisali wspólny dokument. Miasta zobowiązały się do kontynuowania współpracy na rzecz rozwoju miast, rozwijania spotkań w duchu przyjaźni, współpracy, wzajemnego szacunku i porozumienia.

Miasta będą wspierać i pogłębiać współprace w wielu obszarach: kultury i edukacji, współpracy pomiędzy klubami sportowymi i szkołami, rozwojem turystyki, na rzecz rozwoju małej przedsiębiorczości, tworzenia wspólnych projektów, realizacji projektów współpracy transgranicznej.
Warto dodać, że miasta Lewocza i Kalwaria Zebrzydowska, w bieżącym roku wspólnie przystąpią do Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Realizowany projekt po stronie słowackiej będzie zakładał remont obiektu kulturalnego, a  po stronie naszego miasta będzie to rozbudowa Sali Widowiskowej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Obecnie oba miasta są na etapie przygotowywania wniosku o dotację. CKSiT i Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej opracowały już projekt przebudowy Sali widowiskowej.