„Złote Gody” – jubileusz 50-lecia małżeństw

W 1971 roku aż osiemnaście par z Gminy Tomice powiedziało sobie sakramentalne „tak”, a w kwietniu świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubileusz Złotych Godów rozpoczął się uroczystą mszą św. w kościele parafialnym p.w. śśw. Joachima i Anny w Tomicach, odprawioną przez ks. Aleksandra Kasprzyka – proboszcza parafii z Tomic.
Po niej, jubilaci i goście udali się do miejscowej remizy, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Po przywitaniu zebranych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Tomicach, Wójt Gminy Tomice Witold Grabowski w imieniu Prezydenta RP wręczył Dostojnym Jubilatom obchodzącym Złote Gody medale za długoletnie pożycie małżeńskie i stosowne legitymacje. Wszyscy Jubilaci zostali obdarowani kwiatami i prezentami. Następnie Wójt Gminy wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Pawłem Adamikiem złożyli jubilatom życzenia.
W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli przedstawiciele władz na czele z Wójtem Gminy Tomice Witoldem Grabowskim, Sekretarzem Gminy Tomice Grzegorzem Łopateckim, Przewodniczącym Rady Gminy Tomice Pawłem Adamikiem, radnymi: Grzegorzem Wojnowskim i Stanisławem Gajewskim, sołtysem: Jarosławem Strózikiem oraz Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzatą Folgą. Udział w uroczystości wziął również ks. proboszcz Aleksander Kasprzyk.

„Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” otrzymali: ZŁOTE GODY – Helena i Tadeusz Adamczyk z Tomic, Rozalia i Stanisław Adamczyk z Radoczy, Kazimiera i Adam Borek z Witanowic, Dorota i Jan Drabczyk z Tomic, Kazimiera i Walenty Góra z Witanowic, Maria i Jan Janik z Lgoty, Jadwiga i Andrzej Klimek z Woźnik, Władysława i Kazimierz Knapik z Woźnik, Krystyna i Antoni Kozioł z Tomic, Józefa i Antoni Kwarciak z Witanowic, Krystyna i Józef Łopateccy z Witanowic, Jolanta i Józef Łowisz z Radoczy, Rozalia i Stanisław Majtyka z Tomic, Anna i Antoni Nowiccy z Tomic, Krystyna i Tadeusz Różańscy z Witanowic, Władysław Ścibor i Anna Chojna-Ścibor z Tomic, Maria i Stanisław Wądrzyk z Witanowic oraz Irena i Stanisław Zawiła z Radoczy.

Po poczęstunku, zaproszonym gościom czas umilały gospodynie uroczystości – panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Tomic.