Kolejna wizyta Wiceministra Sportu w Kalwarii Zebrzydowskiej

Na zaproszenie Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego Kalwarię Zebrzydowskiej po raz kolejny odwiedził Wiceminister Sportu i Turystyki Jacek Osuch. Dzięki dobrym relacją pomiędzy Gminą Kalwarią Zebrzydowską a Ministerstwem Sportu możliwa jest realizacja ambitnych i potrzebnych inwestycji w infrastrukturę sportową. Minister zwizytował stadion MKS Kalwarianka, a także boisko „Sahara”.


W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Miejskiego Klubu Sportowego „Kalwarianka” – Prezes Honorowy Zbigniew Sarapata i Piotr Zadora – Prezes, którzy przedstawili plany związane ze 100-leciem klubu. Minister został zaproszony do Komitetu Honorowego oraz do udziału w uroczystościach Jubileuszowych klubu.
W spotkaniu uczestniczył też pasjonat hokeja na lodzie, który przedstawił koncepcje rozbudowy lodowiska „Biały Orlik” i powstanie drużyny hokejowej.
Najważniejsza część spotkania poświęcona została omówieniu dalszych inwestycji w bazę sportową w Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli remont boiska „Sahara” oraz modernizację trybun stadionu MKS Kalwarianka.
W najbliższym czasie władze samorządowe będą realizowały projekt przebudowy boiska treningowego „Sahara”.

Przypomnijmy, iż Gmina Kalwaria Zebrzydowska otrzymała dotację w wysokości 1 mln 970 tys. zł w ramach Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska. Inwestycja zakłada wymianę obecnej nawierzchni trawiastej na nawierzchnie ze sztucznej trawy. Przedstawiono również plan modernizacji trybuny stadionu MKS Kalwarianka poprzez jego zadaszenie wraz z budową zaplecza technicznego.

W spotkaniu uczestniczyli również Przewodniczący Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej – Piotr Janusiewicz, Radny Rady Miejskiej Marcin Zadora, Dyrektor Biura Posła RP Piotr Hajnosz oraz pracownicy Urzędu Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.