Zmarł Stanisław Smoleń

9 marca zmarł naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku, druh Stanisław Smoleń. Miał 55 lat.


Druh Stanisław Smoleń przez całe swoje życie związzny był z chełmeckimi strażakami. Do tutejszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wstąpił w 1981 r. Od początku, niezależnie od tego, czy uczestniczył w akcjach ratowniczo-gaśniczych, czy startował w zawodach sportowo–pożarniczych, cały czas był dyspozycyjny. W 1992 roku przeszedł chrzest bojowy, uczestnicząc w gaszeniu jednego z największych pożarów w Europie – lasów w Kuźni Raciborskiej.
Stanisław Smoleń był wieloletnim opiekunem młodzieży strażackiej. Warto podkreślić, że od 21 lat pełnił funkcje Naczelnika i Wiceprezesa Zarządu OSP Chełmek. To jedna strona jego strażackiego życiorysu, ta druga to ogrom pracy fizycznej i organizacyjnej, jaki włożył w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chełmku.

Druh Stanisław nie lubił rozgłosu, nigdy nie obnosił się z tym, co robi. Przepełniony skromnością i pokorą w swojej służbie drugiemu człowiekowi kierował się życzliwością, dla każdego miał otwarte serce. Nie dbał o zaszczyty, toteż nie zawsze ich dostępował. Jak na strażaka społecznika przystało, uważał, że może z siebie dać coś więcej, zamiast oczekiwać od innych, że mu coś ofiarują, czymś go nagrodzą, wyróżnią – wspominają Smolenia koledzy z Zarządu OSP Chełmek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *