Budżet obywatelski: projekty po weryfikacji

234 – tyle projektów zgłosili Małopolanie do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do głosowania, które zaplanowano na przełom maja i czerwca, zakwalifikowano 198 projektów. Liczba ta może się jeszcze zwiększyć, gdyż autorzy odrzuconych wniosków mają prawo złożyć odwołanie.


Znamy wyniki wstępnej weryfikacji projektów szóstej odsłony Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Z 234 zadań, które zgłosili mieszkańcy aż 198 pomysłów (prawie 85%) zostało ocenionych pozytywnie i w przypadku zwycięstwa w głosowaniu będzie mogło być wcielone w życie. 36 zadań zostało odrzuconych, z czego 4 nie spełniły podstawowych wymagań formalnych, reszta – oceny merytorycznej urzędników, w tym głównie oceny możliwości realizacji.
– Już po raz szósty Małopolanie udowadniają, że nie brakuje im pomysłów i kreatywności. To, co cieszy mnie najbardziej, to wysoka liczba prawidłowo zgłoszonych zadań w tej edycji – to dowód na to, że mieszkańcy mają coraz większą świadomość na temat kompetencji samorządu województwa. Cieszę się, że wśród zgłoszonych pomysłów jest wiele inicjatyw, które pomogą zmienić nasz region na lepszy. Na zwycięskie zadania przeznaczamy aż 14 mln złotych! To rekordowa kwota przekazana na ten cel do tej pory – podkreśla Iwona Gibas, członek zarządu województwa.
Różnorodność projektów zgłoszonych w obecnej edycji budżetu obywatelskiego jest wyjątkowo duża. Przeważają projekty miękkie – warsztaty, festiwale, zajęcia edukacyjne, ale nie brakuje także zadań inwestycyjnych – takich jak budowa chodnika czy przejść dla pieszych.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, także teraz mieszkańcy Małopolski postawili na zadania o charakterze sportowym (110 zgłoszonych propozycji). Na drugim miejscu – pomysły kulturalne (44), a następnie o charakterze prospołecznym i prozdrowotnym (33). Nie brakuje też pomysłów na projekty edukacyjne (13), remonty dróg i chodników (11) oraz tych promujących ekologię (11) czy turystykę (8).

Ostateczną listę zadań, na które będzie można głosować w ramach 6. edycji Budżetu Obywatelskiego, poznamy do końca kwietnia. Głosowanie mieszkańców zaplanowane jest na przełom maja i czerwca 2023 r. Zwycięską listę zadań Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosi do 29 września 2023 roku. Realizacja pomysłów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu będzie możliwa od 1 stycznia 2024 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *