Budowa szkoły w Malcu wchodzi w ostatni etap

Na terenie szkoły w Malcu trwają prace związane z rozbudową placówki. Ekipy budowlańców szykują się do ostatniego etapu działań – połączenia starego budynku z nowym i modernizacji starej części szkoły. Aby jednak podjąć się tego zadania, uczniowie i nauczyciele musieli opuścić teren placówki.


Obecnie zakończyła się akcja przeniesienia całego wyposażenia szkoły oraz relokacja uczniów do trzech innych budynków, gdzie prowadzone będą dla nich zajęcia od powrotu z ferii zimowych do końca roku szkolnego. We wrześniu dzieciaki wrócą już do nowej szkoły.
Od 13 lutego zajęcia dla klas IV, V, VI i VIII prowadzone będą w Domu Ludowym. Będzie tu również przeniesiona biblioteka, gabinet dyrektora i sekretariat.
W budynku Parafii pw. Świętego Jana Kantego zajęcia będą mieli uczniowie klas: I, II, III. Znajdzie się tu również świetlica.
Część zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz lekcje wychowania fizycznego prowadzone będą w sali gimnastycznej.
– Etap przeprowadzki mamy za sobą, a budynek szkoły przejęła już ekipa remontowa – tłumaczy Renata Łuszczek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Malcu. – W czasie ferii wykonaliśmy wszystkie prace związane z dostosowaniem wynajmowanych budynków do potrzeb uczniów, by możliwe było prowadzenie zajęć. To wcale nie było łatwe zadanie, nie wystarczy ustawienie ławek i posadzenie w nich dzieci. Musi być odpowiednie oświetlenie, przeniesiona sieć internetowa, zamontowane tablice itd. To było nie lada wyzwanie, jednak wszystko przebiegło zgodnie z planem – dodaje.

Jak podkreśla dyrektor szkoły, „akcja przeprowadzka” nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne wsparcie i bezinteresowność rodziców uczniów i strażaków z OSP Malec, którzy całymi popołudniami oraz w soboty wykorzystując prywatne samochody przewozili wyposażenie szkoły w nowe, tymczasowe miejsca nauki.

– Podziękowania składam także Pracownikom Szkoły i Urzędu Gminy za zaangażowanie, Księdzu Proboszczowi za udostępnienie budynku parafii, a także członkiniom i członkom Klubu Seniora, Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckiej oraz Sołtysowi, którzy zajmowane dotychczas pomieszczenia Domu Ludowego udostępnili na potrzeby szkolnej społeczności, a swoje działania przełożyli na popołudniowe godziny, kiedy dzieci nie będzie już w budynku – podkreśla Renata Łuszczek.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji przeprowadzane są następujące prace:

  • przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej, zakładająca powstanie nowego węzła sanitarnego dla uczniów i nauczycieli oraz zaplecza kuchennego ze stołówką;
  • dobudowa nowej części budynku, w której znajdą się nowe sale lekcyjne, pomieszczenia administracyjne, szatnie oraz biblioteka;
  • urządzenie terenu wokół szkoły – budowa nowych dojazdów i dojść, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, terenów utwardzonych łącznie z parkingiem dla samochodów osobowych jak również instalacja elementów malej architektury oraz nowej infrastruktury towarzyszącej.

Koszt inwestycji wynosi 6.924.620,67 zł brutto, z czego aż 61,31% wartości zadania – tj. 4.245.750,00 zł – stanowić będzie dofinansowanie z programu Polski Ład. Pozostała kwota wydatkowana będzie z budżetu Gminy Kęty. Zgodnie z zawartą umową termin realizacji prac to 31 sierpnia 2023 r. Wszystkie dotychczasowe prace prowadzone są zgodnie z założonym harmonogramem. Wszystko wskazuje więc na to, że nowy rok szkolny dzieci z Malca rozpoczną w zmodernizowanej szkole.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *