Inwestycje w Stanisławiu Dolnym

W Stanisławiu Dolnym ruszyły dwie ważne inwestycje: przebudowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II oraz termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Obie są możliwe dzięki wsparciu zewnętrznemu pozyskanemu przez gminę Kalwaria Zebrzydowska.


9 stycznia podpisano umowy na realizację dwóch inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych: przebudowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym oraz termomodernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w tej miejscowości. W obu przypadkach przekazano wykonawcom place budów.
Przypomnijmy, 24 lutego 2022 r. Gmina Kalwaria Zebrzydowska złożyła wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja Trzecia – PGR). Po rozstrzygnięciu naboru w sierpniu ubiegłego roku Gmina otrzymała promesę na wnioskowaną kwotę. tj. 1,8 mln zł. Wkład własny Gminy to 506 tys. zł.
Dotychczasowe asfaltowe boisko szkolne zostanie gruntownie przebudowane i zyska nawierzchnię poliuretanową. Dodatkowo zmodernizowana zostanie infrastruktura sportowa wokół boiska. Zakupione będzie także nowe wyposażenie. Dodatkowo wykonane zostanie ogrodzenie. Całość prac opiewa na 1,6 mln zł a termin realizacji to październik 2023r.
Drugą rozpoczętą inwestycją w Stanisławiu Dolnym jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wymieniona zostanie stolarka okienna, a obiekt zostanie docieplony i zyska nową elewację. Koszt robót to 628 tys. zł.

W podpisaniu umów udział wzięli m.in. burmistrz Kalwarii Augustyn Ormanty oraz poseł Filip Kaczyński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *