Rodzina 500+ – nowe wnioski

1 lutego ruszył nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”.

Można je składać drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia także tradycyjną. Nowy okres świadczeniowy potrwa od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
 
Uruchomiony 1 lutego nabór umożliwia złożenie wniosku drogą elektroniczną, bez konieczności opuszczania domu. Można to uczynić, korzystając z jednego z trzech kanałów: bankowości elektronicznej lub portali: Empatia oraz PUE ZUS.
– W bieżącym roku prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Każda osoba, która od 1 lutego do końca czerwca złoży wniosek, otrzyma refinansowanie od momentu rozpoczęcia nowego okresu świadczeniowego – mówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt na briefingu, który odbył się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie.
– Polski rząd szczególną troską otacza rodziny. Program „Rodzina 500+” to fundament ich wsparcia, a zarazem największy pogram społeczny po transformacji ustrojowej w Polsce. Od lat zmienia on życie wielu rodzin, a w szczególności dzieci, którym otworzył drzwi do możliwości szerszego dokształcania się, wyjazdów, rozwijania pasji i zainteresowań. Polityka prorodzinna to przede wszystkim właśnie inwestycja w rodzinę, a tym samym wsparcie i umocnienie całego społeczeństwa, które na tej komórce opiera się, rozwija i wzrasta – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
Od początku trwania programu, czyli od kwietnia 2016 r. do końca roku 2020, do rodzin w całej Polsce trafiło już 134,4 mld zł. Świadczenie wychowawcze przysługuje blisko 6,6 mln dzieciom.
W Małopolsce każdego miesiąca ponad 605 tysięcy dzieci otrzymuje wsparcie z programu. Do tej pory do rodzin z naszego województwa trafiło łącznie ok. 12,8 mld złotych.
 
Rządowy program „Rodzina 500+” – za który odpowiada Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – zapewnia rodzicom 6000 zł rocznie na dziecko, a długi okres finansowania – trwający od narodzin dziecka aż po osiągnięcie przez niego pełnoletniości – powoduje, że rodzina może otrzymać w sumie aż 108 tys. zł na jedno dziecko.
 
Zmiany terminów
W tym roku następuje ważna zmiana związana z ustalaniem okresu świadczeniowego oraz terminem składania wniosków o świadczenie wychowawcze. Od 2021 r. prawo do świadczenia „500+” będzie ustalane na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.
 
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca tego roku, wnioski można składać od 1 lutego drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
Złożenie wniosku drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, będzie możliwe od 1 kwietnia.
Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.
 
W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 do 31 maja danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.
 
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku.
 
Uwaga! Złożenie wniosku później, czyli po 30 czerwca, oznacza, że prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.
 
Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej


Lista Ważne tematy
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama