Gotyk w Zatorze

Kościół świętych Wojciecha i Jerzego to jeden z niewielu gotyckich zabytków w naszym regionie. Powstał w roku 1393, a regotyzowano go w połowie XX wieku.

 
Pierwszy kościół na tym miejscu istniał już w 1292 roku. Obecna budowla została wzniesiona sto lat później – w 1393 roku z cegły i łamanego kamienia. Przebudowano go w 1766 r., jednak  w latach 1956-1961 i 1968-1973 obiekt regotyzowano. 
Kościół ma ozdobny front z ostrołukowymi drzwiami oraz 22-metrową wieżę. 
Wewnątrz znajdują się trzy nawy, a trójbocznie zamknięte prezbiterium – węższe od nawy głównej – nakryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W kościele znajduje się aż 10 ołtarzy. Ołtarz główny zbudowany w stylu gotyckim, z kamienia pińczowskiego, ufundowała hrabina Potocka w 1886 r. 
Podczas remontów wewnątrz odkryto obszerne fragmenty gotyckiej polichromii. 
W dzwonnicy znajdowały się najpierw dwa dzwony: jeden z przełomu XIV i XV wieku, drugi o imieniu Wojciech, z 1596r. W 1978 r. parafianie ufundowali trzy nowe, którym nadano nazwy: Zbawiciel, Bogurodzica i Józef. Obok kościoła warto zwrócić uwagę na grobowiec księżnej Apolonii Poniatowskiej, właścicielki dóbr zatorskich na przełomie XVIII i IX wieku. W krypcie pod kościołem znajdują się grobowce dobroczyńców zatorskiej świątyni.
wad


Lista Cudze chwalicie…
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama