Wszystko o eurowyborach

Już 26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Czym zajmuje się ta instytucja? Ilu europosłów będziemy wybierali? Jak długo trwa kadencja?

Czym jest Parlament  Europejski?
Parlament Europejski to instytucja reprezentująca interesy obywateli Unii Europejskiej. Zgodnie z ustaleniami Traktatu z Lizbony europarlament decyduje o „większości unijnego prawa”. Instytucja ta tworzy prawo na równi z Radą Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską, a więc jest organem ustawodawczym Unii.
Parlament Europejski wraz z Radą UE uchwala przepisy prawa unijnego oraz podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych. Ważną funkcją PE (we współpracy z Radą UE) jest uchwalanie budżetu Unii Europejskiej.
Instytucja ta pełni ogromną rolę, bowiem posiada uprawnienie do przyjmowania aktów prawnych i wprowadzenia do nich zmian, może blokować umowy unijne oraz wpływać na podział pieniędzy z budżetu Unii Europejskiej.
Parlament Europejski, obok Trybunału Sprawiedliwości, jest najstarszym organem Wspólnoty. Siedziba instytucji mieści się w Strasburgu.
 
Wybory
Wybory do Parlamentu odbywają się co pięć lat. Państwa członkowskie Unii samodzielnie podejmują decyzje odnośnie dokładnego terminu głosowania. Muszą się tylko zastosować do okresu wyborczego, który ustala Rada Parlamentu. Tegoroczne wybory muszą odbyć się między 23 a 26 maja. Najszybciej zagłosować będzie można w Holandii, gdzie lokale wyborcze czynne będą już 23 maja. Holendrzy na oddanie głosu będą mieli jednak aż 4 dni i wybory zakończą się tam dopiero w niedzielę. Właśnie w ten dzień - 26 maja - wybory odbędą się w większości krajów Unii Europejskiej.
W całej Unii wybranych zostanie - podobnie jak w zakończonej niedawno kadencji - 751 europosłów. W związku z planowanym Brexitem liczba deputowanych miała być zmniejszona do 705, jednak wstrzymanie wyjścia Wielkiej Brytanii spowodowało wstrzymanie redukcji. W Polsce wybranych zostanie 51 posłów.
Pierwszym organem Unii Europejskiej (wtedy nazywanej Europejską Wspólnotą Węgla i Stali) było Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, które w 1958 roku przekształciło się w Europejskie Zgromadzenie Parlamentarne. Nazwa Parlament Europejski wprowadzona została w roku 1962.
Pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamantu Europejskiego miały jednak miejsce dopiero w 1979 roku. Wcześniej o tym, kto zdobędzie mandat europarlamentarzysty decydowały parlamenty krajów członkowskich.
 
Przewodniczący
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego jest wybierany na odnawialną 2,5-letnią kadencję. Od 2017 roku przewodniczącym PE jest Antonio Tajani. 
Pierwszym i jedynym jak dotąd Polakiem, który sprawował funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego jest Jerzy Buzek, który kierował pracami eurodeputowanych w latach 2009-2012. 
Prace Parlamentu
Parlament pracuje podczas sesji plenarnych, które zwołuje przewodniczący. Trwają one zwykle jeden tydzień w miesiącu i odbywają się w Strasburgu; odbywają się również sesje dwudniowe w Brukseli. W razie potrzeby zwoływane są też sesje nadzwyczajne. 
Większość prac legislacyjnych odbywa się na posiedzeniach odpowiednich komisji, przygotowujących wnioski, nad którymi głosuje się podczas sesji.
Prace legislacyjne prowadzone są w 20 stałych komisjach, w skład których wchodzi od 25 do 73 posłów. Skład komisji odzwierciedla skład Parlamentu.
Komisje obradują średnio 1-2 razy w miesiącu w Brukseli. Ich posiedzenia są jawne.
Parlament może również powoływać podkomisje i tymczasowe komisje specjalne w celu zbadania specyficznych kwestii
 
Języki parlamentu
Parlament nie używa jednego języka obrad. Obrady odbywają się symultanicznie we wszystkich językach Unii Europejskiej, tzn. każdy poseł może mówić w dowolnym języku urzędowym UE, a jego wystąpienie jest tłumaczone na bieżąco na wszystkie pozostałe języki.
 
Obrady są też tłumaczone na języki wszystkich państw stowarzyszonych, gdyż przedstawiciele parlamentów państw stowarzyszonych mają prawo biernego uczestnictwa w obradach.
 

Czy wiesz, że…

 • Lokale wyborcze czynne będą 26 maja od godziny 7.00 do 21.00.
 • Głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Głos będzie nieważny, jeśli postawimy znak „X” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub nie postawimy znaku „X” w żadnej kratce.
 • Małopolska Zachodnia (powiaty oświęcimski i wadowicki) wchodzą w skład okręgu nr 10, który obejmuje swym zasięgiem województwa małopolskie i świętokrzyskie. W okręgu wybranych zostanie prawdopodobnie 7 europosłów, to jednak zależy od frekwencji. 
 • O 5 miejsc w Parlamencie Europejskim będzie się ubiegało w naszym regionie 80 kandydatów reprezentujących 8 komitetów. 
 • W żadnym innym okręgu o mandat europosła nie będzie walczyło więcej kandydatów niż w naszym okręgu. Taka sama liczba kandydatów (80) zarejestrowana została jeszcze w okręgu nr 5 obejmującym województwo mazowieckie oprócz Warszawy.
  • W naszym okręgu o mandaty ubiegały się będą następujące komitety:
  • Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy – lista nr 1
  • Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia - lista nr 2
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni - lista nr 3
  • Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - lista nr 4
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, RSS - lista nr 5
  • Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 - lista nr 6
  • Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski - lista nr 7
  • Koalicyjny Komitet Wyborczy Polexit - Koalicja - lista nr 9
 • Wśród kandydatów w naszym okręgu znalazły się 4 osoby zameldowane w naszym regionie (powiaty oświęcimski i wadowicki). Dwie spośród nich są z Kęt, jedna z Przecieszyna w gminie Brzeszcze, a 1 z Jastrzębiej w gminie Lanckorona.
 • Kandydatami z naszego regionu są:
  • Edyta Marszałek Wojciechowska z Jastrzębiej (gmina Lanckorona) - pozycja nr 7 na liście KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy;
  • Dorota Niedziela z Kęt - pozycja nr 7 na liście KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni;
  • Beata Szydło z Przecieszyna – pozycja 1 na liście KW Prawo i Sprawiedliwość;
  • Daniel Kierpiec z Kęt- pozycja nr 4 na liście KWW Kukiz’15’

 

 


Lista Prezentacje
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama