Centrum od września?

Wadowickie stowarzyszenie „Dać Szansę” chce, aby już we wrześniu uruchomione zostało Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapautyczne przy ulicy Kochanowskiego.

W nowych pomieszczeniach skupiona będzie cała działalność stowarzyszenia. Obecnie „Dać Szansę” wynajmuje na potrzeby prowadzonych zajęć aż 10 obiektów w różnych częściach Wadowic, a nawet w Choczni. Niestety, problemem może okazać się brak środków na finalizację inwestycji.
Stowarzyszenie ma pod swoją opieką ponad 400 niepełnosprawnych dzieci. – Dzięki naszej działalności rozwiązujemy problem powiatu wadowickiego w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej – mówi Bogumiła Jończyk, prezes stowarzyszenia. W strukturach organizacji działają:
  • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, w ramach której prowadzone jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
  • Świetlica Terapeutyczno-Integracyjna „Szansa”,
  • Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy będący placówką pobytu dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz umiarkowanym,
  • Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny „Dać Szansę” dla dzieci z autyzmem.
Stowarzyszenie zatrudnia obecnie 120 osób, a podopieczni uczestniczą w zajęciach prowadzonych m.in. w świetnie wyposażonych: Sali Doświadczania Świata oraz Sali Integracji Sensorycznej. Korzystają z hydroterapii, arteterapii, dogoterapii czy hipoterapii. Połączenie zaangażowania rodziców, którzy sami mają doświadczenie z wychowania własnych, chorych dzieci oraz wiedzy i umiejętności specjalistów zatrudnionych w placówkach stowarzyszenia daje wyśmienite efekty. – Te dzieci naprawdę się zmieniają, mimo swojej niepełnosprawności zaczynają się śmiać – cieszy się prezes Bogumiła Jończyk.
Oddanie do użytku Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Terapeutycznego (CERT) ułatwi działalność stowarzyszenia i pozwoli uniknąć sporych kosztów wynajmu obiektów. Budowa Centrum rozpoczęła się w 2016 roku, a kamień węgielny pod jego budowę poświęcił Papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 
Prace przy budowie postępują zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. W 2017 roku obiekt został wybudowany w stanie surowym zamkniętym, a w roku 2018 wykonana została elewacja. Na zewnątrz pozostało do wykonania jeszcze tylko utwardzenie terenu.
Równocześnie prowadzone są prace wewnątrz obiektu. Sporym wyzwaniem jest instalacja wentylacji mechanicznej, której koszt to około 500 tysięcy złotych. Częściowo została już ona wykonana, jednak do zakończenia prac brakuje pieniędzy. Te będą także potrzebne na wykończenie wnętrz oraz wyposażenie obiektu. 
Jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji oszacowano, że koszt budowy CERT wyniesie ok 4.2 miliona złotych. Rosnące ceny materiałów budowlanych sprawiły jednak, że ostateczne koszty będą wyższe. Obecnie koszty inwestycji oszacowane zostały na kwotę 4.623.840,06 zł.
Środki na budowę pochodzą z funduszy własnych stowarzyszenia oraz dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To ostatnie w roku 2018 jednak zostało zmniejszone, stąd potrzeba pozyskania kolejnych funduszy zewnętrznych. Aby przyspieszyć budowę władze stowarzyszenia „Dać Szansę” zdecydowały się na zaciągnięcie prawie 1,5 mln zł preferencyjnego kredytu w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  Będzie on spłacany przez 20 lat od zakończenia inwestycji. 
Prezes stowarzyszenia podkreśla, że zgodnie z założeniem rozliczenie inwestycji ma nastąpić do końca roku 2019. – Do nowego miejsca chcemy się wprowadzić jednak już od września. Wiele zależeć będzie od środków finansowych, a tych nam jeszcze brakuje – mówi Bogumiła Jończyk.
Władze stowarzyszenia zabiegają o wsparcie sponsorów, którzy mogliby pomóc przy dokończeniu budowy CERT. Mile widziane są wszelkie inicjatywy, także te nietypowe. – Ktoś planuje ślub, wesele? Młoda para może nam pomóc, by zamiast kwiatów, kuponów lotka czy innych drobiazgów które otrzymują od gości weselnych podarowali szczęście naszym podopiecznym. Pomóc nam można na różne sposoby, np. poprzez darowiznę pieniężną - zbiórkę publiczną w trakcie przyjęcia weselnego. Chętnie udostępnimy na ten cel specjalne skarbony – mówi prezes Jończyk
Stowarzyszeniu można też pomóc przekazując 1 % podatku, kupując w biurze organizacji (Wadowice, os. XX lecia 1) specjalną cegiełkę  lub wpłacić darowiznę na konto organizacji. Mile widziane są także darowizny w postaci rzeczowej: wyposażenie, które może być w przyszłości wykorzystane w powstającym Centrum.
Jarosław Zięba


Lista Prezentacje
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama