Studenci rozpoczęli naukę

4 października nowy rok akademicki zainaugurowała Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

W nowy rok uczelnia wchodzi z dużymi nadziejami. Po długiej przerwie studenci wreszcie mogą powrócić do zajęć stacjonarnych. – Choć w pamięci mamy trudne chwile naznaczone czasem pandemii, uważam że nie był to dla uczelni czas stracony. W wielu obszarach zintegrował nasze środowisko, wyzwolił nowe inicjatywy, nauczył korzystania z nowoczesnych form przekazu i jeszcze raz uzmysłowił, jak ważne jest zaangażowanie każdego z nas w sprawy uczelni i całego społeczeństwa – podkreśliła rektor oświęcimskiej uczelni, prof. MUP Sonia Grychtoł.
Miniony rok akademicki był dla oświęcimskiej Alma Mater okresem nawiązania ścisłej współpracy z wybranymi szkołami średnimi w ościennych powiatach. Także kooperacji z dużymi firmami, m.in. z FCA Poland.
Prężnie rozwija się współpraca z okolicznymi lecznicami, m.in. ze Szpitalem Powiatowym w Oświęcimiu. Dzięki temu studenci kierunku pielęgniarskiego i ratownictwa medycznego mogą w praktyce zdobywać niezbędną wiedzę.
– Znaleźliśmy się w elitarnym gronie 15 publicznych uczelni zawodowych, które w ramach przedsięwzięć Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości” otrzymały premię finansową za najlepsze osiągnięcia w zakresie zawodowych losów swoich absolwentów – pochwaliła się pani rektor.
Pani rektor podkreśliła, że w związku z dynamicznymi zmianami technologicznymi zachodzącymi w świecie uczelnia musi być otwarta na nowe kierunki studiów, dostosowane zarówno do oczekiwań studentów, jak i przyszłych pracodawców. – Musimy więc w najbliższym czasie korygować profile kształcenia do zmieniających się wymagań gospodarki oraz otaczającego nas świata. Niektóre drzwi trzeba będzie zamknąć, by móc otworzyć nowe. Musimy oferować takie kierunki, po których student może odnaleźć się na dzisiejszym rynku pracy – stwierdziła Sonia Grychtoł, dodając że ten proces ma się odbywać w kooperacji z partnerami uczelni, w tym z przedsiębiorcami.
 
Foto: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama