Atrakcyjne wsie Małopolski Zachodniej

Świnna Poręba w gminie Mucharz oraz Wilczkowice w gminie Brzeszcze zostały laureatami konkursu „Małopolska Wieś 2021”.

Celem konkursu jest zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz podniesienia atrakcyjności małopolskiej wsi i poprawy życia jej mieszkańców. 
 

Nowatorska Świnna Poręba

Świnna Poręba otrzymała III miejsce w w kategorii Nowatorska Małopolska Wieś. Przedmiotem oceny w tej kategorii były inicjatywy lokalne, zrealizowane w sołectwach w ciągu ostatnich pięciu lat. Oprócz gminy z naszego regionu zgłoszonych było tutaj 13 innych miejscowości z całego województwa. 
Włodarze gminy Mucharz zgłaszając Świnną Porębę podkreślili, że od 2016 roku  na terenie wioski zrealizowanych zostało wiele ciekawych wydarzeń, projektów, inicjatyw ekologicznych oraz działań prozdrowotnych. Powstały także nowe innowacyjne firmy oraz nowatorska na tym terenie spółdzielnia socjalna - założona m.in. przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”. W działania zaangażowane były m.in. Stowarzyszenie Kleks, Koło Gospodyń Wiejskich, UKS Zalew oraz Szkoła Podstawowa. 
Na realizację wymienionych we wniosku aplikacyjnym działań gmina Mucharz oraz – a może przede wszystkim – lokalna społeczność pozyskały z różnych źródeł zewnętrznych środki finansowe, na łączną sumę prawie 2,5 mln zł. Na kwotę tą złożyły się środki z Unii Europejskiej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, środków publicznych samorządów różnego szczebla, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. 
Warto podkreślić, iż wyróżnienie przyznane przez władze województwa małopolskiego ma swój ekonomiczny wymiar. Miejscowość otrzymała z budżetu województwa małopolskiego 40 000 zł. Kwota ta przeznaczona została na doposażenie Wiejskiego Domu Kultury i placu zabaw w nagrodzonej miejscowości. Za pozyskane fundusze wydana  zostanie także publikacja. 
 

Wyróżnienie dla Wilczkowic

Drugą nagrodzą w konkursie miejscowością z naszego regionu są Wilczkowice w gminie Brzeszcze, które otrzymały wyróżnienie w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś. W ramach kategorii komisja konkursowa oceniała m. in. estetykę i dbałość o zachowanie ładu przestrzennego i architektonicznego przy obiektach publicznych oraz sposoby ich użytkowania przez mieszkańców, liczbę i jakość inicjatyw wpływających na stan i utrzymanie otwartych terenów publicznych służących lokalnej społeczności oraz  zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację ocenianych inicjatyw.
Podobnie jak w przypadku Świnnej Poręby, wioska otrzymała nagrodę finansową. W przypadku Wilczkowic było to 10 tys. złotych.
Decyzją sołtysa i rady sołeckiej otrzymana dotacja przeznaczona została na dofinansowanie modernizacji boiska so siatkówki plażowej. Zadanie to wcześniej wskazane było przez mieszkańców Wilczkowic  do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 
Zadanie zostało już wykonane, a mieszkańcy Wilczkowic mogą już korzystać z nowego boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16 na 8 metrów. W przeprowadzonym kilka dni temu odbiorze inwestycji uczestniczyli burmistrz gminy Brzeszcze Radosław Szot, sołtys Wilczkowic Zbigniew Stawowy, a także członkini Zarządu Województwa Małopolskiego Iwona Gibas.
Całkowity koszt zadania wyniósł 30.940,75 zł, w tym środki Województwa Małopolskiego w wysokości 10.000 zł. Ze środków dotacji opłacono koszty zakupu piasku (80 ton) oraz wykonania tablicy informacyjnej.
Tegoroczny edycja była już piąta odsłoną konkursu. Jej podsumowanie odbyło się 29 września w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie. Do konkursu zgłoszonych było ogółem 36 miejscowości z terenu całego województwa. Wśród sołectw, które nie zostały nagrodzone znalazł się Stanisław Dolny Dolany z gminy Kalwaria Zebrzydowska. Wioska kandydowała w kategorii Najpiękniejsza Małopolska Wieś. 
 
Jarosław Zięba


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama