Znak jakości dla Urzędu

Urząd Miejski w Andrychowie uzyskał Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym (European Label of Governance Excellence).

Otrzymanie znaku potwierdza, że dana jednostka samorządowa jest dobrze zarządzana w kluczowych obszarach i cieszy się pozytywnym wizerunkiem w oczach mieszkańców.
Program Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową dwunastu zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych w wielu państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym. Europejski Znak Jakości jest przyznawany bezpłatnie. W Polsce, w imieniu Rady Europy certyfikacją zajmuje się od 2018 roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Praca jednostki samorządu weryfikowana jest przez ankietę wypełnianą internetowo przez mieszkańców danej gminy lub powiatu. Ocenie podlega 12 kryteriów, m.in. udział obywateli w życiu publicznym, uczciwy przebieg wyborów, szybkość reagowania, efektywność i skuteczność, otwartość i jawność, przestrzeganie prawa, etyczne postępowanie, kompetencje i potencjał czy innowacyjność.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama