Czy pandemia zmieni szkoły?

Zdalne nauczanie zmusiło nauczycieli i uczniów do korzystania z nowych technologii. Czy „w normalnych czasach” dobre doświadczenia zostaną wykorzystane?

Uczniowie po wakacjach wrócili do szkół. Zajęcia odbywają się w klasach i choć zbliża się czwarta fala pandemii wszyscy mamy nadzieję, że nie trzeba będzie ponownie wprowadzać zdalnego nauczania. Szkoła po pandemii nie będzie już jednak taka sama. Zdalne nauczanie zmusiło nauczycieli i uczniów do korzystania z nowych technologii. Czy „w normalnych czasach” dobre doświadczenia zostaną wykorzystane? Służyć ma temu m.in. realizacja w województwie małopolskim projektu „Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”. Wśród 22 szkół modelowych znalazły się placówki z Zaborza i Brzeźnicy.
 
Na co dzień zwracamy uwagę przede wszystkim na negatywne skutki zdalnego nauczania, do którego uczniowie zostali zmuszeni przez prawie półtora roku pandemii. Brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami oraz nauczycielami ma przede wszystkim wpływ na zdrowie psychiczne uczniów. Nie do przecenienia dla rozwoju młodych ludzi, są też skutki społeczne które są nie do nadrobienia: nabywanie kompetencji społecznych, doświadczenia w byciu z drugą osobą, komunikacji, rozwiązywania konfliktów.
 
Zdalne nauczanie miało też jednak swoje dobre strony. Nauczyciele, nawet ci, którzy wcześniej w tej sferze nie mieli żadnego doświadczenia, musieli poradzić sobie z obsługą sprzętu komputerowego i w swojej pracy wykorzystać nowoczesne narzędzia dydaktyczne. I choć większość uczniów i nauczycieli chwilowo czuje przesyt pracy z komputerami, warto doświadczenia nauki zdalnej wykorzystać w przyszłości. I nie chodzi tutaj o przywrócenie nauki na odległość, ale o wykorzystanie nowoczesnych technologii do uatrakcyjnienia szkolnych zajęć. 
 
Temu właśnie celowi służyć ma projekt „Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowy” przygotowany w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W ramach projektu wyznaczone zostały 22 szkoły modelowe (po jednej w każdym powiecie), które przez dwa lata przeprowadzą pod okiem ekspertów modernizacyjne zmiany, które dotyczyć będą tak codziennej dydaktyki, jak i organizacji szkoły i jej infrastruktury cyfrowej.
W naszym regionie szkołami modelowi zostały Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu w gminie Oświęcim oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy. 
 
W ramach projektu szkoły mają być wyposażone w nowoczesny sprzęt: mobilne pracownie komputerowe, smartfony, tablety, pracownię robotyki, drukarki 3D, a nawet okulary wirtualnej rzeczywistości.
W ramach projektu nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini-projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotycznej i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie 7 i 8 klas będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznania przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 i zdobycia nowych kompetencji miękkich, np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w internecie.
 
Co ważne projekt ma promieniować na inne szkoły. Już podczas jego realizacji  dyrekcja i nauczyciele będą mogli do pewnych działań zapraszać inne placówki. W przyszłości doświadczenia szkół modelowych mają posłużyć we wprowadzaniu powszechnego programu cyfryzacji szkół. 
 
Projekt realizowany jest w oparciu o powstałe w czerwcu 2020 r. Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej HUMINE. Organizatorem i operatorem Laboratorium jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.
 
Jarosław Zięba


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama