Nasze szkoły w rankingu "Perspektyw"

Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach zdobyło tytuł „Złotej Szkoły” w prestiżowym rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

To najbardziej prestiżowy ranking szkół średnich w kraju. Wadowickie liceum zajęło 101 miejsce w kraju i 9 w województwie. Niewiele do tytułu „Złotej Szkoły” zabrakło Liceum Ogólnokształcącemu nr 1 im. St. Konarskiego w Oświęcimiu, które zajęło w rankingu 207 miejsce (tytuł uzyskuje 200 najlepszych szkół). Popularny „Konar” jest 21 szkołą w Małopolsce.
Choć w zeszłym roku LO im. Wadowity było nieznacznie wyżej, na 96 miejscu, tegoroczną pozycję w rankingu należy uznać za duży sukces. Liceum zdobyło o ponad 4 punkty więcej, niż w zeszłym roku. O tym, jak wysoka jest pozycja wadowickiej szkoły świadczy fakt, że w rankingu wojewódzkim wyżej znalazły się tylko szkoły z Krakowa.  
Niewiele do uzyskania tytułu „Złotej Szkoły”, który przysługuje placówkom  z miejsc 1-200, zabrakło  Liceum Ogólnokształcącemu nr 1 im. St. Konarskiego w Oświęcimiu. Popularny „Konar” zajął 207 miejsce w kraju. To awans o prawie 40 pozycji (z 245). Oświęcimskie liceum jest w tegorocznym rankingu 21 szkołą w Małopolsce. 
Na regionalnym podium, po raz pierwszy, znalazło się też LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, które jest 41 szkołą w Małopolsce i 424 w kraju.  Andrychowski ogólniak wyprzedził Liceum Ogólnokształcące Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. Szkoła zajmuje 44 miejsce w Małopolsce i 468 w kraju. To znaczący spadek kęckiej szkoły, która w zeszłym roku znalazła się na 270 miejscu w kraju.
Na kolejnych miejscach znalazły się Salezjańskie Publiczne LO w Oświęcimiu (55) oraz Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach (57). Ta ostatnia szkoła po raz pierwszy znalazła się w najlepszej setce szkół naszego regionu.  To szkoła prowadzona metodą Marii Montessori, z której korzystają uczniowie uczący się w ramach edukacji domowej z terenu województwa małopolskiego.
W pierwszej setce szkół Małopolski znalazły się jeszcze trzy szkoły z naszego regionu: I LO w Kalwarii Zebrz. (93), III LO im. Tischnera w Wadowicach (97) oraz LO im. M. Dąbrowskiej w Kętach (98). 
 
 
Najlepsze technika
Z kolei wśród techników regionu najwyżej sklasyfikowane zostało Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach (17 w Małopolsce i 91 w kraju).  To w tym roku jedyne technikum z naszego regionu, które uzyskało znak jakości „Złotej Szkoły” przyznawany w tej kategorii 100 najlepszym placówkom w Polsce. 
Tytuł straciły dwa najlepsze zeszłoroczne technika naszego regionu: Technikum nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach oraz Salezjańskie Publiczne Technikum w Oświęcimiu, które zajęły w tym roku odpowiednio 109 i 111 miejsce w kraju oraz 20 i 21 w regionie. 
W drugiej setce techników naszego kraju znalazły się także Technikum nr 1 im. prof. T. Kotarbińskiego (CKZiU) w Andrychowie (176 w kraju, 29 w Małopolsce) oraz Technikum nr 3 w Oświęcimiu (191 w kraju i 32 w Małopolsce).
Wśród setki najlepszych techników Małopolski znalazły się jeszcze Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 10 SM-E w Kętach (45), Niepubliczne Technikum ZDZ w Wadowicach (50), Technikum nr 2 (ZS nr 2 im. św. Jadwigi) w Andrychowie (59),  Technikum przy ZS CKU im. Jana Pawła II w Radoczy (60), Technikum nr 3 im. Jana Twardowskiego (CKZiU nr 2) w Wadowicach (72), Technikum w Zatorze (po raz pierwszy w rankingu, 94) oraz Technikum (PZ nr 6) w Brzeszczach.
 
 

Jak powstał ranking?

Do oceny liceów posłużyły 3 kryteria: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45 proc.) oraz sukcesy w olimpiadach (25 proc.). 
Z kolei kryteria dla techników to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20 proc.), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30 proc.), wyniki egzaminu zawodowego (30 proc.) oraz sukcesy szkoły w olimpiadach (20 proc.). Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół.  
 
Jarosław Zięba
 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama