Więcej bezrobotnych

Pogarsza się sytuacja na rynku pracy w naszym regionie.

Bezrobocie na koniec 2020 roku, zarówno w powiecie oświęcimskim jak i w wadowickim, było powyżej średniego poziomu w kraju. To odwrócenie trendu, który w naszym regionie obserwowaliśmy jeszcze rok wcześniej.
Na koniec grudnia 2020 roku mieliśmy w regionie 7 719 bezrobotnych. Na wynik ten składały się 3 504 osoby bez pracy w powiecie oświęcimskim oraz 4 215 osób w powiecie wadowickim. To odpowiednio 6,7% i 6,9% w skali każdego z tych powiatów. W ciągu roku 2020 liczba osób uznawanych za bezrobotne w naszym regionie wzrosła o 2100, przy czym aż 1300 osób bezrobotnych przybyło w powiecie wadowickim, a 800 w oświęcimskim.
Choć poziom bezrobocia w obu powiatach – w porównaniu z przewidywaniami ekspertów – nie jest wysoki, gdyż ze względu na pandemię koronawirusa  spodziewano się znacząco większego wzrostu liczby osób pozostających bez pracy, dane te mogą niepokoić. W obu powiatach naszego regionu poziom bezrobocia jest bowiem wyższy od bezrobocia na poziomie całego kraju, który na koniec roku wynosił 6,2%. 
Dane te pokazują, że bezrobocie w naszym regionie wzrasta szybciej niż w całym kraju. Jeszcze na koniec roku 2019 w obu powiatach naszego regionu poziom bezrobocia był bowiem niższy niż w kraju. Przy krajowym wskaźniku bezrobocia na poziomie 5,2%, w powiecie wadowickim było to 4,9%, zaś w powiecie oświęcimskim - 5,1%.
Pocieszający może być fakt, że poziom bezrobocia w grudniu nie był najwyższym spośród wszystkich miesięcy roku 2020. Z obu powiatach znaczący, wręcz skokowy, wzrost osób bez pracy nastąpił między kwietniem a czerwcem i lipcem. Najwyższy poziom bezrobocia w powiecie oświęcimskim zanotowano w czerwcu 2020 (3 570 osób), a w wadowickim w lipcu – 4 361 osób. Od tego czasu w obu powiatach bezrobocie, choć nieznacznie, systematycznie spada.
mar


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama