Wadowice mają Kartę Seniora

Wadowice przygotowały dla miejscowych seniorów specjalną kartę.

Choć ostatnie miesiące nie są łaskawe dla nikogo, a szczególnie narażone są osoby starsze, Gmina Wadowice wybiega w przyszłość z nadzieją, że za jakiś czas będziemy mogli wrócić do normalności i bardziej aktywnego trybu życia. Mając tą wizję przed oczami zaprezentowano Wadowicką Kartę Seniora, która od 1 grudnia będzie dystrybuowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Jesteśmy jedną z pierwszych i nielicznych gmin w całej Małopolsce, która w tak kompleksowy sposób podeszła do problemów mieszkańców 60+. Dzięki tej karcie nasi seniorzy będą mogli korzystać z różnego rodzaju ulg i rabatów w zakresie kultury, sportu, rekreacji, turystyki, wypoczynku, ochrony zdrowia i oświaty, oferowanych przez firmy i instytucje, które przystąpią do programu – wyjaśnia Burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.
Pierwsze z nich już wyraziły gotowość przystąpienia do projektu, m.in. Okomedis Wadowice, kawiarnia Galicjanka, Piekarnia Osiedlowa, Allbag, czy sklepy PSS Społem. Urząd Miasta gorąco zachęca instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy i przedsiębiorców do oferowania ulg lub zwolnień dla posiadaczy karty. Zgłoszenia do współpracy przyjmowane są w MOPS Wadowice pod numerem telefonu: 33 823 43 39 wew.103 lub 111.
Zwiększenie dostępności to tym samym szansa na podniesienie poziomu aktywności i sprawności starszych mieszkańców.
 
Program Wadowicka Karta Seniora stanowi element szerszej polityki społecznej i senioralnej gminy, o której mówi niedawno przyjęta przez Radę Miejską „Strategia polityki senioralnej w gminie Wadowice na lata 2020 – 2025”. Głównym celem strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców 60+, a wśród jej najważniejszych zadań jest m.in. zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności, poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej czy pomoc seniorom z niepełnosprawnościami. Opracowany dokument jest szczególnie istotny przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe na działania na rzecz seniorów.
 
Foto: UM Wadowice


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama