Chcemy rozwoju całej Małopolski Zachodniej

O powstałym niedawno Stowarzyszenie „Forum Małopolski Zachodniej” i jego planach działania mówi jego Prezes, Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut.

– Forum Małopolski Zachodniej to pierwsze takie stowarzyszenie grupujące gminy naszego regionu. Jaki jest cel Państwa działań?
– To rzeczywiście pierwsza taka forma w Małopolsce Zachodniej, jednak w innych regionach podobne stowarzyszenia działają już od pewnego czasu. Ch0ciażby gminy podkrakowskie skupione są stowarzyszeniu, w ramach którego rozwiązują różnego rodzaju problemy i pozyskują środki zewnętrzne.
Mamy dwa główne cele. Pierwszy to integracja gmin i powiatów Małopolski Zachodniej z powiatów oświęcimskiego, wadowickiego, chrzanowskiego i olkuskiego. Choć ten ostatni na razie nie uczestniczy w naszych pracach, liczymy, że w pewnej perspektywie także przystąpi do stowarzyszenia. 
Generalnie celem jest to, aby powstało stowarzyszenie budujące tożsamość Małopolski Zachodniej i stworzenie zintegrowanego subregionu mającego wspólne cele. To co nas łączy, to duży poziom zurbanizowania, dobrze skomunikowana sieć drogowa oraz położenie na granicy dwóch regionów: Małopolski i Śląska. Innym obszarem bardzo ważnym dla regionu, którym chcemy się zająć jest turystyka.
Drugi cel naszego działania to możliwość pozyskiwania szeroko rozumianych środków zewnętrznych, czy to europejskich czy z budżetu państwa. Dzięki tym środkom  chcemy rozwiązywać tutejsze wspólne problemy. 
Co warto podkreślić, to stowarzyszenie nie ma charakteru politycznego, a łączy samorządy w realizacji pozytywnych, dobrych celów dla Małopolski Zachodniej.
 
– Obserwując działania władz wojewódzkich, szczególnie samorządowych, wydaje się, że ich aktywność skupiona jest na innych subregionach, nowosądeckim czy tarnowskim. Jak to wygląda z punktu widzenia samorządowców regionu?
– Uznaliśmy, że tworząc  stowarzyszenie reprezentujące  wspólnie interesy samorządów z naszego terenu będziemy silniejszym partnerem dla samorządu wojewódzkiego i innych instytucji. Subregiony tarnowski, nowosądecki czy podhalański  są mniejsze pod względem liczby mieszkańców niż Małopolska Zachodnia. Jeśli chodzi o produkt narodowy brutto to nasz wkład jest też zdecydowanie większy. Nie wolno nas więc pomijać czy rozpraszać. Dlatego właśnie postanowiliśmy połączyć swoje siły. 
Nasz region jest specyficzny, gdyż  nie ma dominującego ośrodka. Jednak Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Wadowice czy Andrychów są istotnymi ośrodkami miejskim. Jeśli nie będziemy ze sobą rywalizować, a współdziałać, to może okazać się to naszą dużą siłą. Tym bardziej, że ważne są dla nas także mniejsze gminy i je również będziemy chcieli reprezentować. W Małopolsce Zachodniej łączy nas wiele tematów, chcemy je eksponować i rozwiązywać. 
 
– Nie wszystkie gminy przystąpiły do Forum, nie ma w nim też powiatu wadowickiego? Dlaczego i czy stowarzyszenie jest otwarte na kolejnych członków?
– Od początku zapraszaliśmy wszystkie samorządy z obszaru powiatów wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego. Przystąpienie do Forum było indywidualną decyzją - pierwsze włodarzy, a potem rad, bo ostateczną decyzję o przystąpieniu do stowarzyszenia podejmują rady gmin i powiatów. Część samorządów, jak chociażby Zator, w ogóle nie podjęła tematu. Część podjęła decyzje o nieprzystępowaniu do Forum. Tak było w przypadku Brzeszcz, gdzie rada gminy podjęła negatywną decyzję w tej sprawie.  Mam jednak nadzieję, że w pewnej perspektywie czasowej samorządy, które teraz tego nie zrobiły, przystąpią do nas. Jest to dla nas ważne, gdyż problemy, które będziemy podejmowali, chcemy rozwiązywać całościowo. Dlatego nawet, gdy któraś gmina czy powiat nie są naszymi członkami, będziemy je zapraszali do dyskusji i udziału we wspólnych projektach. Myślę, że rzeczywistość pokaże, że to stowarzyszenie jest potrzebne. 
 
– Czy wiadomo jakie zadania mogą być realizowane przez Forum?
– Podczas spotkania zarządu w Chrzanowie rozmawialiśmy już o konkretnych tematach, którymi chcemy zająć się w pierwszej kolejności. Pierwszy dotyczy ochrony środowiska, a dokładnie gospodarki odpadami, która jest sporym problemem wszystkich samorządów. 
Drugi temat związany jest z rozwojem kolei w przestrzeni Małopolski Zachodniej. Mamy linię kolejową z Czechowic-Dziedzic przez Brzeszcze, Oświęcim, Chełmek, Libiąż i Chrzanów do Trzebini i w kierunku Krakowa. Mamy kolejną linię przez Zator i Brzeźnicę w kierunku Skawiny i Krakowa. Mamy wreszcie linię z Bielska-Białej do Kalwarii Zebrzydowskiej i do Krakowa. Jest tutaj wiele tematów, które dotyczą całej Małopolski Zachodniej. Dużo się w tych obszarach dzieje, chcemy się spotkać zarówno z władzami wojewódzkimi jak i Kolejami Małopolskimi oraz Polskimi Liniami Kolejowymi, które realizują te inwestycje, aby określić jaki jest etap zaawansowanie tych prac oraz poznać oczekiwania naszych partnerów względem samorządów. Naszym celem jest to, aby komunikacja kolejowa, szczególnie pasażerska, była tą pierwszą w wyborze jeśli chodzi o przemieszczanie się mieszkańców Małopolski Zachodniej w kierunku Krakowa, Bielska-Białej czy Katowic. 
To tematy, które będą przedmiotem zainteresowania Forum w najbliższym czasie. Niestety, pandemia wywraca nam rzeczywistość do góry nogami i tempo prac zależy od tego czy będziemy się mogli swobodnie spotykać. 
 
– Te tematy nie wyczerpują jednak pola zainteresowań Forum.
– Tematów, które są obszarem naszego zainteresowania jest oczywiście więcej. Są to chociażby kwestie transformacji energetycznej czy górnictwa, które nie dotyczy tylko samych kopalń, ale to także kwestia społeczna i gospodarcza. Wielu mieszkańców naszego regionu pracuje w kopalniach i sektorze okołogórniczym i grozi im likwidacja miejsc pracy i przebranżowienie. Musimy się do tego jako samorządy przygotować i szukać rozwiązań, które pozwolą nam w miarę płynnie ten proces przejść. 
Sporo ważnych tematów mamy w zakresie komunikacji: budowy drogi S1, Beskidzkiej Drogi Integracyjnej czy wreszcie współpraca z województwem w zakresie dróg wojewódzkich. 
 
W dłuższej perspektywie będziemy myśleli także o stworzeniu strategii rozwoju Małopolski Zachodniej, Jest wiele tematów, które nas łączą wychodząc poza jedną gminę, dlatego warto takie stowarzyszenie powołać. 


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama