Przejazd już wkrótce

Już niebawem otwarte zostaną dwie drogi w centrum Wadowic, które znacznie zmniejszą korki w mieście.

To efekt rozmów burmistrza Bartosza Kalińskiego ze starostą Eugeniuszem Kurdasem oraz właścicielem prywatnej drogi prowadzącej do stacji Moya.
Przebudowa ulicy Sienkiewicza wkracza w ostateczną fazę. Położona została już pierwsza warstwa asfaltu na odcinku od mostu na Choczence do ulicy Teatralnej i lada dzień przywrócony zostanie  w tym miejscu ruch samochodów. To jednak nie koniec dobrych wieści dla kierowców. – Uzgodniliśmy, że równolegle z otwarciem tego fragmentu, ponownie otwarta zostanie również droga do stacji benzynowej. Kierowcy będą mogli na nowo korzystać ze skrótu pomiędzy obwodnicą a centrum miasta – informuje burmistrz Wadowic, Bartosz Kaliński.
W ramach podpisanej umowy wykonawca – firma Strabag – modernizuje całą ulicę. Sienkiewicza o długości 650 metrów oraz wszystkie znajdujące się wzdłuż niej skrzyżowania. Po obu stronach drogi powstają nowe chodniki, a naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 – nowa zatoka autobusowa. Wzdłuż całej ulicy odnowione zostają parkingi, łącznie ponad 80 miejsc, z których część dostosowana będzie dla osób niepełnosprawnych. W ramach prac przewidziano m.in. przebudowę wodociągu oraz sieci: elektroenergetycznych, sanitarnych i deszczowych – wraz z budową przepompowni wód deszczowych. Ulica kryje bowiem pod sobą „główną magistralę” wodociągowo-kanalizacyjną miasta, która teraz jest  kompleksowo modernizowana. Ulica Sienkiewicza to droga powiatowa, zatem modernizacja realizowana jest wspólnie ze  Starostwem Powiatowym w Wadowicach.
 
Łączny koszt całej inwestycji wynosi ok. 11 milionów złotych, z czego 5,5 mln zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, blisko 3,6 mln zł pochodzi ze środków Gminy Wadowice (w tym dokapitalizowanie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji) i blisko 2 mln zł z budżetu Powiatu Wadowickiego.
Inwestycja zostanie zrealizowana do końca roku.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama