Wygodniej na drogach

Zakończyły się dwie ważne inwestycje drogowe w powiecie oświęcimskim, które w znaczący sposób poprawiły bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Gruntowanie przebudowane zostały: blisko półkilometrowy odcinek ulicy Stara Droga w Bulowicach (droga powiatowa nr 1817K) oraz. ulica Jagiellończyka w Grojcu (droga powiatowa nr 1864K).
Prace na ulicy Stara Droga w Bulowicach dotyczyły odcinka od skrzyżowania z drogą krajową nr 52, poprzez skrzyżowanie z ul. Kwiatową, aż do skrzyżowania z ul. Świętego Brata Alberta. W sumie około 450 m.
Zakres prac związanych z remontem i odwodnieniem objął m.in.: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wycinkę kolidujących z inwestycją drzew, roboty ziemne, budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 337 metrów bieżących, przebudowę jezdni polegającą na stabilizacji gruntu cementem wraz z wykonaniem warstwy odprężającej z kruszywa oraz zabudową 3 warstw bitumicznych na powierzchni około 3000 m2. Wyremontowano także pobocza i wykonano chodnik w okolicach istniejącego przejścia dla pieszych. Ponadto wykonano: remont zjazdów i rowów przydrożnych wraz z profilowaniem, dwa perony autobusowe, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia drzew (36 szt., w tym 28 szt. klonów i 8 szt. buków), plantowanie, humusowanie poboczy i skarp rowu.
Koszt robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 1.419.820,20 zł i został po połowie sfinansowany przez Powiat Oświęcimski i Gminę Kęty.
Zakończone zostały także prace remontowe przy ulicy Jagiellończyka w Grojcu (droga powiatowa nr 1864K) W ramach inwestycji zmodernizowano nawierzchnię drogową oraz wybudowano chodnik. 
Zniszczona nawierzchnia drogi od dłuższego czasu wymagała wymiany. Plac budowy został protokolarnie przekazany 18 kwietnia.
Na inwestycję złożyły się dwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” oraz „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu”.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama