Kolejne środki z OSPR

29 kwietnia podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Olszewskiego od skrzyżowania z ul. Słowackiego do ronda im. A. Telki w Oświęcimiu”.

 
Na zadanie to powiat pozyskał, ze środków budżetu państwa, w kwotę 1 mln 619 tys. zł. Środki własne w kwocie 405 tys. zł zabezpieczono z budżetu Powiatu Oświęcimskiego oraz Miasta Oświęcim. Inwestycja będzie realizowana w ramach „Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – Etap V 2016-2020” pozostali beneficjenci Programu, którzy również podpisali umowy na ten rok to gmina Oświęcim oraz gmina Brzeszcze.
W sumie na zadania z OSPR w 2019 roku zabezpieczono w budżecie państwa kwotę 7 mln 831 tys. zł. Udział środków własnych beneficjentów programu wyniesie 4 mln 380 tys. zł. 
Na realizację piątego etapu Programu w latach 2016-2020 przeznaczono środki finansowe z budżetu państwa w kwocie 47 mln 398 tys. zł. Udział środków własnych beneficjentów Programu to kwota 19 mln 430 tys. zł.
Realizowany od 1997 r. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy tworzy warunki do zapewnienia pokoju społecznego wokół byłego KL Auschwitz-Birkenau i godnego upamiętnienia największego w Europie i na świecie miejsca pamięci masowej zagłady milionów ludzi. Zadania wykonane w dotychczasowych etapach OSPR przyczyniły się do rewitalizacji otoczenia miejsca pamięci masowej zagłady, poprawy dostępności komunikacyjnej Oświęcimia oraz wyeksponowania jego walorów turystycznych i edukacyjnych.
Na realizację pierwszych czterech etapów programu w latach 1997 – 2015 przeznaczono z budżetu państwa ok. 103 mln zł, które wraz z wkładem beneficjentów w wysokości ok. 75 mln zł pozwoliły zrealizować inwestycje o łącznej wartości ok. 178 mln zł.


Lista wiadomości
Strona główna

Reklama

Reklama

Reklama


Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama